Archive for the ‘Extrașcolare’ Category

Spune NU ETICHETELOR !

În anul școlar 2018-2019, se derulează în liceul nostru proiectul „Justice has no gender – Mi-e egal!”, proiect implementat de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități și Asociația ActiveWatch.

Marți, 10.04.2018, noi, cei 28 de elevi ai echipei ETICHETE LA HAINE, NU LA OAMENI am împărțit 500 de flyere colegilor din liceu în cadrul campaniei care are ca scop conștientizarea, sensibilizarea și diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen.

Cu toții am auzit în jurul nostru expresii de genul „Ai un creier ca de găină”, „Te îmbraci de la second hand, ești o sărăntoacă”, „Mate-info e pentru băieți” ,, Plângi ca o fată” etc. unii chiar le-au folosit pentru a jigni. Însă te-ai gândit că acest comportament pasiv ii poate afecta pe cei in cauza? In zilele noastre, stereotipurile și „a judeca” au devenit obișnuință. Însă, nu doar bărbații știu sa repare mașini, si nu doar femeile au emoții. Iar după cum spunea Coco Chanel „Cel mai curajos act este să gândești pentru tine. Cu voce tare”.

Haideți să gândim mai mult pentru noi, sa descoperim lumea așa cum e ea, nu după cum ne-o prezintă alții, sa avem curajul sa ne apărăm convingerile. Imaginați-vă un univers în care nu ar exista stereotipuri și idei preconcepute, în care fetelor li s-ar acorda tot atâta încredere cât și băieților, în care acestea ar fi acceptate în clubul de mecanică fără să existe îndoieli în privința performanțelor pe care le vor avea, în care copiii ar practica sporturi și ar putea avea pasiuni considerate ca aparținând celuilalt gen, în care fiecare ar putea fi 100% el însuși fără să se teama ca va fi judecat. Sună utopic, nu? Ei bine, se poate, iar ,,Educația este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea” (Nelson Mandela).

Campania „Etichete la haine, nu la oameni” desfășurată în cadrul proiectului JUSTICE HAS NO GENDER, vine cu scopul de a te informa și de a-ți arăta că schimbarea începe cu TINE.

Alătură-te campaniei! Spune NU ETICHETELOR !

Radu Ștefana, 9 D

 

Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar – Campania R.E.S.P.E.C.T.

În perioada 28 ianuarie – 1 februarie 2019 în județul Suceava s-a desfășurat Campania R.E.S.P.E.C.T.  în cadrul Săptămânii Județene a Nonviolenței în mediul școlar, săptămână care include Ziua Internațională a Nonviolenței în Școli – 30 ianuarie 2019.

Campania de prevenire a violenței RESPECT este inițiată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și are scopul de a preveni agresivitatea și violența în mediul școlar prin exersarea unor comportamente și atitudini civilizate de către copii și elevi, în mediul școlar și în afara acestuia, astfel încât aceștia să se manifeste cu responsabilitate, să fie capabili să-și gestioneze emoțiile, în deplină siguranță, printr-o atitudine tolerantă, preventivă, comunicând activ, asertiv și nonviolent. Componentele campaniei sunt: Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare. Toleranță.

La Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului s-au desfășurat pe parcursul săptămânii nonviolenței activități  specifice în vederea realizării scopului campaniei, activități la care au participat un număr 234 de elevi și 8 cadre didactice.

Pentru a marca Ziua Internațională a Nonviolenței în Școli – 30 ianuarie 2019, s-a desfășurat meciul de dezbateri academice al clubului Dialectica de la Colegiul Alexandru cel Bun din Gura Humorului. Moțiunea dezbătută a fost „Acest Parlament crede că discriminarea pozitivă este cea mai bună cale pentru a obține oportunități egale”. Atât echipa Guvernului, compusă din Radu Rumega, Lucian Faraon și Magdalena Cepoi, cât și echipa opoziției, formată din Anamaria Croitoru, Bianca Duca și Elisa Mălăncrăveanu, au reușit să ofere un meci antrenant și interesant pentru publicul numeros din Sala Multimedia a Colegiului, format din 150 de elevi din clasele 9A, 9B, 9D, 9F,10 F, 11A, 11B, 11C și 12G. Activitatea face parte din campania „Etichete la haine, nu la oameni”, care vizează creşterea gradului de conştientizare, sensibilizare și diminuare a efectelor negative ale stereotipurile de gen, desfășurată in cadrul campaniei RESPECT. (prof. Solonaru Elena Sextilia, prof. Rusu Daniel, prof. Rusu Ana Maria).

Cu titlul „Fii inteligent, nu violent!”, elevii clasei a 9-a G au prezentat materiale pe tema violenței, după care au realizat afișe, pliante, postere motivaționale pe aceeași temă. (prof. Dragomirescu Raluca)

O altă activitate desfășurată în această săptămână a nonviolenței este activitatea Toleranță la InToleranță, derulată în parteneriat cu I.P.J. Suceava. Activitatea la care au participat 59 de elevi a avut ca obiective: identificarea resurselor necesare evitӑrii comportamentelor dezadaptative și dezvoltarea, promovarea şi implementarea unor modele de schimbare a comportamentelor agresive în rândul tinerilor prin activități de educaţie de tipul „peer to peer” în şcoală şi/sau în comunitatea locală; educarea tinerilor pentru toleranță, educaţie ce trebuie îndreptată împotriva fricii şi excluziunii şi către dezvoltarea capacităţii tinerilor de a judeca liber şi independent într-o lume a globalizării și a diversităţii. (pshilog Zup Andreia, prof. Tănase Sorin Iulian, prof. Drelciuc Andreia)

 Promovarea dezvoltării durabile în cadrul programul World’s Largest Lesson 

În săptămâna 19-24 septembrie -20 noiembrie 2018, 140 de elevi din clasele 11A, 11B, 11F, 12G, 12H și 7 profesori de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului au desfășurat activități pentru promovarea obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile cuprinse în Agenda ONU pentru Dezvoltare Durabilă pentru anul 2030 în cadrul programului mondial World`s Largest Lesson. Profesorii participanți au fost: Solonaru Elena-Sextilia, Botușan Mihaela, Batîr-Rusu Florin, Sofian-Boca Floarea-Nicoleta, Lazăr Marcela-Adica, Apetri Adriana, Varvaroi Maria-Magdalena.

În vederea organizării acestor lecții, mai întâi a fost descărcat planul  de lecție  și resursele educaționale disponibile în limba franceză de la adresa http://worldslargestlesson.globalgoals.org/. Pentru ca elevii să aibă o imagine globală a obiectivelor ale dezvoltării durabile, a fost aleasă lecția care prezintă toate cele 17  obiective mondiale la toate cele 5 clase implicate în program.

Descrierea activităților

ETAPA 1: la ora de limba franceză

Fetele din fiecare clasă primesc bomboane, dar nu în număr egal. Profesorul oprește cele mai multe bomboane. Elevii sunt întrebați cum s-au simțit și dacă e corect ca unii să nu primească nicio bomboană, alții mai multe sau doar una. Cu ajutorul elevilor, se definește termenul de „inegalitate socială și se scrie pe tablă titlul „Quel monde voulez-vous en 2030?”. Elevii sunt invitați să își imagineze lumea din 2030 și apoi încearcă să definească dezvoltarea durabilă. După vizionarea documentelor video privind obiectivele mondiale, elevii primesc tabelul cu cele 17 obiective mondiale și sunt invitați să le traducă.

ETAPA 2: la ora de desen sau la ora de consiliere și orientare

Elevii din fiecare clasă sunt împărțiți în 5 grupe și sunt rugați să își imagineze o țară pe în care toate cele 17 obiective să fie reprezentate pe hartă. Ei au completat de asemenea individual un tabel cu contribuția personală pentru ca obiectivele mondiale să fie atinse.

Participarea la această inițiativă a fost făcută vizibilă la nivel internațional prin utilizarea instrumentului online Global Digital Map, prin încărcarea de informații și fotografii pe hartă la adresa: https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html?locale_fr

Materialele vor fi afișate pe holurile liceului sau în sălile de clasă.

Întocmit,

prof. Solonaru Elena-Sextilia

Campania 19 zile de activism pentru prevenirea violenței împotriva copiilor și tinerilor 1-19 noiembrie 2018

În scopul promovării campaniei s-au lipit afișe în cele două corpuri de clădire ale Colegiului ″Alexandru cel Bun″, Gura Humorului, în clădirea internatului și în Cabinetul de Asistență Psihopedagogică. S-a adus în atenția profesorilor diriginți, atât în mediul real cât și în mediul virtual (grupul Facebook al profesorilor), durata desfășurării activităților, misiunea, scopul și importanța acestei campanii.

 De-a lungul celor 19 zile, în cadrul Colegiului ″Alexandru cel Bun″ activitățile s-au desfășurat astfel:

1. La nivelul clasei a IX a A (28 elevi), profesor diriginte Pintilie Mariana a realizat activitatea ″Fără reticență despre violență!″, în săptămâna 5-9 noiembrie și a desfășurat patru activități subsumate tematicii, după cum urmează:

 • Ora 1: Prezentarea de către dirigintele clasei, prof. Mariana Pintilie, a temei și a problematicii campaniei, alegerea titlului proiectului, indicarea surselor de documentare, stabilirea tehnicilor de lucru și a formei de organizare a clasei ( 7 grupe a câte 4 membri), opțiunea elevilor pentru tipul de produs: poster/afiș purtător de mesaj;
 • Ora 2: Lectura eseurilor argumentative primite ca temă pentru acasă la ora de limba română și care vizau necesitatea combaterii fenomenuluibullying; dezbatere și interevaluare;
 • Ora 3: Realizarea posterelor/afișelor (7);
 • Ora 4: Expunerea produselor în sala de clasă și prezentarea fiecăruia de către un raportor desemnat de membrii grupei; explicarea alegerii textelor, a graficii, a modelelor conceptuale, a simbolurilor etc.; argumentarea oportunității mesajului; Evaluarea produselor; Expunerea produselor pe unul dintre holurile colegului (parter)
 • Activitățile proiectului au fost popularizate și online, prin postări de mesaje și fotografii în grupul Colegiului Alexandru cel Bun, realizate de șeful clasei, Adrian Diaconiță.

2. La clasa a IX a K (25 elevi, 14 noiembrie) profesor diriginte Negrea Georgeta, a realizat ″Împreună, împotriva abuzului și violenței!″, unde s-a dezbătut problematica violenței și abuzului, cauzele și factorii de risc iar la nivel de echipe elevii au realizat postere pe această tematică

3. Activitatea ,,Dă BLOCK agresivității!” s-a desfășurat cu elevii  clasei 10F, 32 de elevi (Joi, 15 NOIEMBRIE). După introducerea în temă, făcută de către prof. diriginte, s-a vizionat materialul video realizat în 3 secvențe pentru a putea reflecta asupra celor 3 roluri implicate în situațiile de bullying și cyberbullying.S-au adresat întrebări care să ghideze discuția despre clipul prezentat  și despre personajele clipului care îndeplinesc rolul de agresor, victimă, martor. Apoi s-au dezbătut aspecte legate de  comportamentele personajelor prezentate în film care erau: agresor, victimă și martor. În cea de-a doua parte, elevii au fost invitați să identifice soluții și modalități de intervenție care pot fi aplicate de ei înșiși și de întregul colectiv al instituției de învățământ. Clasa a fost împărțită în șase grupe (susținută de diriginte prof. Solonaru Elena-Sextilia).

4. Clasa a X a N (30 elevi, 9 noiembrie) a participat activ la activitatea de prevenire a violenței asupra copiilor. Prin discuții, realizare de postere, lucru în echipă și căutare de informații, elevii au conștientizat că violența nu este nici o soluție, din contră, violența este arma oamenilor slabi. S-a mai discutat despre bullying, ce este și ce nu este un bullyși despre ce poți face în cazul în care ești victimă (profesor diriginte Jucan Daniela).

5. Clasa a XI a D (24 elevi, 15 noiembrie) a dezbătut problema abuzului și a discriminării în rândul copiilor și adolescenților. Elevii au interpretat jocuri de rol prin care au încercat să creeze aspecte relevante din viața persoanelor abuzate, au identificat cauze și soluții pentru prevenția abuzului (profesor diriginte Tănase Sorin Iulian și Zup Andreia Ramona).

6. Pornind de la vizionarea filmului The InevitableDefeat of Mister & Pete, elevii clasei a 11-a G (29 elevi, 13 noiembrie) au discutat pe baza definiției violenței împotriva tinerilor și copiilor, au discutat despre diferența dintre hărțuire și tachinare și au conștientizat impactul negativ și de lungă durată pe care aceasta o are asupra victimelor. Un alt subiect de problemă dezbătută, presărat cu multe exemple personale sau nu, a fost cea a copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate – lipsa de afectivitate putând să transforme copilul/ tânărul într-o victimă, care aderă la grupuri infracționale (profesor diriginte Sabău-Lupașc Diana-Oana și Băeșu Marius-Daniel).

7. Clasa a XI a H (26 elevi, 7 noiembrie) a marcat această campanie prin realizarea a două activități, în cadrul orei de dirigenție: prezentare de proiecte și joc de rol, vizând violența domestică, în acest caz, abuzul părinților asupra copilului. Elevii au participat cu entuziasm la activități, implicându-se activ atât în realizarea proiectelor, cât și în fragmentul dramatic (profesor diriginte Begiu Alina-Sânziana).

8. Clasa a XII a I (23 elevi, 15-16 noiembrie) s-a implicat activ realizând ″o carte″ a luptei împotriva abuzului asupra copiilor și adolescenților. Elevii au căutat informații, au realizat materiale, au avut idei originale și practice. Activitatea a avut un real succes, s-au simțit bine și au lucrat conștiincios. (profesor diriginte Miron-Popescu Ștefania Cecilia și Maftei Elvira).

Materialele realizate de elevi sunt afișate pe holurile liceului, în clasele participante și în Cabinetul de Asistență Psihopedagogică.

 Întocmit,

Profesor Psih. Andreia Zup

Activități educative desfășurate în cadrul proiectului

„STOP TRAFICULUI DE PERSOANE

Cooperare și expertiză pentru prevenirea prin educație a traficului de persoane”

Săptămâna 15-21 octombrie 2018

 

 Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului face parte din rețeaua ”Antitrafic Net Suceava”, rețea de suport care sprijină lupta împotriva traficului de persoane în județul Suceava, realizată în cadrul proiectului ”Reţea de Suport şi Prevenire a Traficului de Persoane în Judeţul Suceava – Antitrafic Net Suceava”.

În săptămâna 15-21 octombrie 2018, 10 profesori au organizat acțiuni de conștientizare și educare a elevilor cu privire la pericolul traficului de persoane. 200 de elevi  de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului au spus NU TRAFICULUI DE PERSOANE prin activitățile desfășurate: realizare de desene, colaje, postere, afișe, vizionare de film, dezbatere, studiu de caz, etc. În cadrul celor 6 activități educative s-au realizat un număr de 38 de afișe/ desene incluzând un mesaj antitrafic, 72 de fotografii tematice și 7 eseuri.

Activitatea 1:

Miercuri, 17.10.2018, cei 29 de elevi ai clasei a 9-a H de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului au învățat prevenirea traficului de persoane.

Activitatea a avut ca obiectiv evidențierea problematicii traficului de persoane, cu toate aspectele pe care le implica. Astfel, elevii au început printr-o discuție liberă clarificarea conceptelor principale ale acestei teme, apoi au lucrat în echipe și au realizat portretul agresorului, portretul victimei, au punctat comportamentele de risc în a deveni victime, au marcat măsurile de prevenție pentru a diminua riscurile de a fi traficat și au elaborat un afiș și un mesaj antitrafic. Profesor Psiholog Dr. Zup Andreia Ramona, Profesor Drelciuc Andreea Mihaela

Activitatea educativă nr. 2

Joi, 18 Octombrie – Ziua Europeană împotriva traficului de persoane, colectivul clasei a 10-a F de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului a participat activ la celebrarea acestei zile. După discuții privind traficul de persoane (exploatarea sexuală, exploatarea prin mucă și traficul de persoane prin obligarea la cerșetorie), cei 32 de elevi au realizat 7 eseuri și 6 desene/afișe împotriva traficului de persoane. Activitățile educative sunt desfășurate în cadrul parteneriatului Antitrafic Net Suceava – 2018. (prof. Solonaru Elena-Sextilia, prof. Batîr-Rusu Florin, prof. Botușan Mihaela). 

Activitatea educativă nr. 3

Vineri, 19 octombrie 2018, elevii claselor IXb (Prof. Băeșu Marius-Daniel și Zup Andreia) și 10L (prof. Băeșu Marius-Daniel și Sabău-Lupașc Diana-Oana) au fost informați cu privire traficul de persoane și modalitățile de exploatare (exploatarea sexuală/obligarea la practicarea prostituției, pornografia infantilă, exploatarea prin muncă, obligarea la cerșetorie, traficul de organe, obligarea la comiterea de infracțiuni). Au fost vizualizate cele trei clipuri „Speranțe la vânzare”, „Exploatarea prin muncă” și „Exploatarea sexuală”. În cea de-a doua parte a programului, aceștia au realizat afișe tematice pe baza discuțiilor privind traficul de persoane și a modalităților de prevenire și combatere a acestui fenomen și în urma vizionării celor 3 clipuri.

Activitatea educativă nr. 4

Activitatea s-a desfășurat în sala multimedia a CAB, la activitate participând un reprezentant ANITP, CR-SV, în persoana doamnei inspector de specialitate Stadler Laura. Prin această activitate s-a urmărit abordarea problematicii specifice situației tinerilor cu risc de victimizare, cu identificarea și punerea în discuție a diverselor situații de vulnerabilitate la care pot fi expuși tinerii precum și identificarea modalităților eficiente de prevenire și înlăturare a pericolelor traficului de persoane prin adoptarea unor atitudini unitare de sprijin și informare a întregii comunități. În timpul activităţii, desfășurată în intervalul orar 10.00 – 12.30 au fost realizate fotografii în care au fost imortalizate diferite momente ale activității. O parte dintre aceste fotografii au fost publicate/postate de doamna inspector Stadler Laura pe site-ul agentiei, în scopul promovării activității. Prof. Tănase Sorin-Iulian, psiholog Zup Andreia-Ramona

Prof. Elena-Sextilia Solonaru

Materiale realizate elevi

Prețuiește educația – proiect de consiliere la clasă

Data: 04.10.2018

Clasa: 9H – 28 elevi

Diriginte: Prof. Drelciuc Andreea Mihaela în colaborare cu prof. psiholog dr. Zup Andreia Ramona

 Activitatea și-a propus să evidențieze importanța educației și să-i ajute pe elevi să conștientizeze rolul școlii în formarea fiecărui individ. Elevii au început prin a delimita conceptul de educație printr-un brainstorming, apoi au decorat un copac cu dezideratele, speranțele, obiectivele și realizările lor în viața de elev, sub îndrumarea profesorului diriginte, elevii împărțiți în șase grupe au realizat portretul profesorului ideal, al profesorului problemă, al elevului ideal, al elevului problemă, au meditat asupra unui prezumtiv model al școlii ideale și al elevului viitorului.

Motto-ul activității a fost constituit de citatul: „Educația este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare și moralizare a omului, iar scopul ei este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de care este susceptibil” (Immanuel Kant).

 prof. Drelciuc Andreea Mihaela

prof. psiholog dr. Zup Andreia Ramona

 

Exemple de activități relevante – Săptămâna Școala altfel, ediția 2017-2018 (9-13 octombrie 2018)

Colegiul nostru își propune să participe la competiția „O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel”.

În fișierul anexat sunt prezentate succinte cele mai reprezentative activități derulate în cadrul Săptămânii „Să știi mai multe, să fii mai bun”, săptămână care a coincis pentru școala noastră cu Zilele Colegiului.

Pentru participarea la această competiție, am selectat câte o activitate pentru următoarele domenii educative: cultural, artistic, tehnic, științific, sportiv, cetățenie democratică și responsabilitate socială, educație ecologică și protecție a mediului, abilități de viață, consiliere și orientare.

prof. Solonaru Elena-Sextilia,
coordonator de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

ANEXA_1_ABILITĂȚI_DE_VIAȚĂ_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI ANEXA_1_ARTISTIC_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI ANEXA_1_CETATENIE_DEMOCRATICA_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI ANEXA_1_CONSILIERE_SI_ORIENTARE_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI ANEXA_1_CULTURAL_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI ANEXA_1_EDUCATIE_ECOLOGICĂ_ȘI_PROTECTIE_A_MEDIULUI_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI ANEXA_1_EDUCATIE_PENTRU_SANATATE_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI ANEXA_1_SPORTIV_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI ANEXA_1_TEHNIC_ȘTIINȚIFIC_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI

TRAFICUL DE PERSOANE SAU SCLAVIA MODERNĂ

 

Activități educative desfășurate în cadrul parteneriatului Antitrafic Net Suceava – 2017

Săptămâna 16-20 octombrie 2017 – Săptămâna de luptă împotriva traficului de persoane

 

Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului face parte din rețeaua ”Antitrafic Net Suceava”, rețea de suport care sprijină lupta împotriva traficului de persoane în județul Suceava, realizată în cadrul proiectului ”Reţea de Suport şi Prevenire a Traficului de Persoane în Judeţul Suceava – Antitrafic Net Suceava”. Proiectul a fost implementat în perioada Mai – Decembrie 2017 de către Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, inițiat în parteneriat cu Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane Suceava din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, cofinanțat de către Consiliul Județean Suceava, cu sprijinul Instituției Prefectului Județului Suceava, Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava și organizații neguvernamentale din județul Suceava.

După sesiunea de instruire având ca tematică lupta împotriva traficului de persoane la care au participat doamnele profesoare Botușan Mihaela și Solonaru Elena-Sextilia, 14 profesori au organizat în perioada 16 -20 Octombrie 2017 acțiuni de conștientizare și educare a elevilor cu privire la pericolul traficului de persoane. 265 de elevi  de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului au spus NU TRAFICULUI DE PERSOANE prin activitățile desfășurate: realizare de desene, colaje, postere, afișe, scrisori, vizionare de film, dezbatere, studiu de caz, etc. În cadrul celor 8 activități educative s-au realizat un număr de 83 de afișe/ desene incluzând un mesaj antitrafic, 1 filmuleț de scurtă durată, 197 de fotografii tematice.

Toate aceste activități au fost promovate pe pagina de facebook a colegiului (8 postări), precum și pe contul de facebook al rețelei https://www.facebook.com/Suceavaantitraficnet/ (4 postări). Colegiul a participat cu modele de bune practici în vederea educării tinerilor și prevenirii fenomenului traficului de persoane, iar în urma desfășurării concursului, desenul elevei Florea Daniela, clasa a 9-a F a fost premiat în cadrul Festivalului Șanselor Tale, ediția XIII la Suceava, obținând Premiul II la secțiunea Desen.

Activitatea educativă nr. 1: În data de 18 Octombrie – Ziua Europeană împotriva traficului de persoane, colectivul clasei a 9-a F de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului a participat activ la celebrarea acestei zile. După vizionarea filmului „Nefarious” și discuții privind traficul de persoane, cei 33 de elevi au realizat 26 de afișe și mesaje împotriva traficului de persoane. (prof. Solonaru Elena-Sextilia, prof. Batîr-Rusu Florin).

Activitatea educativă nr. 2: În cadrul Consiliului Școlar al Elevilor de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului din data de 18.10.2017 a avut loc activitatea de informare a elevilor cu privire la pericolul reprezentat de traficul de persoane. Doamna profesoară Solonaru Elena-Sextilia a prezentat șefilor claselor activitatea de prevenire împotriva traficului de persoane și a împărțit acestora pliante. Au participat 50 de elevi, 2 profesori (prof. Solonaru Elena Sextilia, coordonator programe și proiecte educative; prof. Rusu Ana-Maria, facilitator CE).

Activitatea educativă nr. 3: În cadrul orei de consiliere și orientare din data de 18 octombrie 2017, domnișoara profesoară Cîmpan Brîndușa Luminița a invitat mai întâi elevii la discuții pe baza următoarelor întrebări: „Ce reprezintă traficul de ființe umane?”, „Este traficul de persoane același lucru cu sclavia?”, „Ce reprezintă prostituția juvenilă? Aveți cunoștință de zone pe glob unde se practică?”, „Care este țara europeană care a legalizat prostituția?”, „Sunteți de accord cu legalizarea prostituției?”, „Care sunt, din ceea ce știți, cauzele care determină o tânără să practice prostituția?”, „Credeți că prostituatele provin doar din medii unde sărăcia este principal problem? Sau sărăcia le face mai vulnerabile?”, „Are familia vreun rol în încurajarea/eliminarea prostituției?”. După vizionarea filmului: Nefarious: Merchant of Souls, elevii din clasa a 11-a A au redactat un text având următoarea cerință: „Prietena ta cea mai bună practică prostituția. Scrie o scrisoare editorului unui ziar local în care ceri ajutor pentru reabilitarea prietenei tale.”

Activitatea educativă nr. 4: Clasa a 9-a G (ştiinţe sociale) de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului a participat activ la celebrarea zilei de 18 Octombrie – Ziua Europeană împotriva traficului de persoane,. După vizionarea filmului „Nefarious (Merchant of soul)” și discuții generate de acesta, elevii au decis să ia atitudine şi să combată – în raport cu vârsta pe care o au – traficul de persoane. Împărţiţi în echipe, au realizat mesaje menite să atragă atenţia asupra acestui pericol. Doamna profesoară Maierean Daniela, profesorul diriginte al clasei, a declarat că a fost surprinsă să descopăre că dintre elevi (cei care au plecat peste hotare cu diverse ocazii) au văzut chiar vitrinele cu femei de închiriat (în Cuba şi în Belgia).

Activitatea educativă nr. 5: Săptămâna 16-20 octombrie a fost dedicată luptei împotriva traficului de persoane iar colectivul clasei a 11 a H a participat activ în cadrul proiectului prin activitățile desfășurate pe 19 octombrie 2017. Vizionarea filmului ”Nefarious” a stârnit discuții aprinse cu privire la traficul de persoane sau referitor la motivele ce determină o persoană să facă prostituție sau să devină traficant de ”carne vie”. Elevii au decis să ia atitudine cu privire la această problemă, realizând afișe împotriva traficului de persoane. (prof. Adriana Alina Apetri)

Activitatea educativă nr. 6: Și colectivul clasei a 11-a N a participat activ în cadrul proiectului prin activități desfășurate în data de 19 octombrie 2017. În urma vizionarii filmului Nefarious, elevii clasei a 11-a N au purtat discuții referitoare la această problemă și au realizat afișe pentru a o combate. (prof. Maria – Magdalena Varvaroi)

Activitatea educativă nr. 7: Activități educative în cadrul parteneriatului Antitrafic Net Suceava 2017 au avut loc și la clasele 11C, 11G, 12G în data de 20.10.2017 încheie săptămâna dedicată luptei împotriva traficului de persoane. În urma vizionării filmului „Nefarious”, s-au discutat modalități de combatere a acestui flagel și elevii au realizat materiale menite să atragă atenția asupra gravității problematicii puse în discuție. (prof. Zup Mariana, prof. Botușan Mihaela, prof. Dragomirescu Raluca)

Activitatea educativă nr. 8: Cu titlul „Traficul de Persoane sau Sclavia Modernă”, colectivul clasei 10G a participat în cadrul acestui proiect prin activitățile susținute în data de 19 octombrie 2017. Ușurința cu care o persoană poate fi manipulată, astfel devenind o victimă și lipsa de scrupule a traficantului, după cum a fost prezentată în filmul ”Nefarious”, a tras un puternic semnal de alarmă. Elevii au realizat cate un portret moral atât al victimei, cât și al traficantului, apoi au realizat afișe, materiale informative ppt și eseuri pe aceeași temă. (prof. Diana Oana Sabău-Lupașc)

            Realizarea de afișe și postere a reprezentat un adevărat succes pentru elevii Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, elevii s-au implicat în realizarea acestora cu foarte multă dăruire și și-au manifestat dorința de a mai participa la astfel de activități. O concluzie general-valabilă a fost aceea că informându-ne putem să ne protejăm şi să nu devenim victime în această „afacere”.

 

prof. Botușan Mihaela

prof. Solonaru Elena-Sextilia

 

Mărțiepurașul de Paști

       Luna martie a debutat la Colegiul Alexandru cel Bun cu un proiect de parteneriat, încheiat între unitatea noastră de învățământ și  Liceul Teoretic Brâncoveau Vodă, din localitatea Urlați, județul Prahova. La inițiativa doamnelor profesoare Mihaela Brînzea, Gabriela Radu (Liceul Teoretic Brâncoveau Vodă), respectiv Alina- Sînziana Begiu (Colegiul Alexandru cel Bun), Mărțiepurașul de Paști a reunit elevi ai celor două instituții școlare, dornici să se implice în activități de voluntariat, menite să aducă un strop de primăvară în rândul unor familii cu posibilități materiale reduse.

     Câteva dintre obiectivele principale ale parteneriatului au vizat:

 • realizarea în comun de activităţi ce au ca scop confecționarea de mărțişoare şi felicitări, încondeierea ouălor de Paşte;
 • comercializarea acestora cu scopul obținerii unui fond pentru dăruirea/ sprijinirea persoanelor singure, copiilor aflați în situații de dificultate, sub îndrumarea profesorilor coordonatori;
 • creşterea disponibilităților de a desfăşura activități care se bazează pe munca în echipă;
 • dezvoltarea abilităţilor de colaborare şi ajutor reciproc prin implicarea în activităţi de voluntariat a tuturor elevilor din liceu;
 • promovarea educației de calitate, inclusiv pentru elevii aparținând grupurilor din medii  dezavantajate și supuse excluziunii;
 • recunoaşterea importanței dialogului şi a solidarității sociale în vederea îmbunatățirii calității vieții şi a păstrării demnității umane;
 • susținerea educației și a formării.

      În cadrul Colegiului Alexandru cel Bun, activitatea a fost promovată cu ajutorul Consiliului elevilor (președinte Lucian Andrei Faraon), reușind să adune la un loc în timp record, elevi voluntari, talentați și implicați. Aceștia au confecționat mărțișoare, felicitări și au încondeiat ouă într-un workshop desfășurat în sala Multimedia.

     Atmosfera a fost veselă și colorată, plină de entuziasm și voie bună. Cu lipici și hârtie colorată, copiii au arătat că stăpânesc foarte bine arta quilling-ului, dovadă mărțișoarele și felicitările originale. Cei mai răbdători și migăloși dintre ei au croșetat/ împletit brățări sau au încondeiat ouă. Fiecare a pus o părticică din sufletul curat în minunatele creații ce au fost ulterior comercializate în incinta colegiului.

      Ultima etapă a proiectului nostru a constat în găsirea familiei care să se bucure de venirea Iepurașului, un pic mai devreme anul acesta. Pe grupul Donează- Gura Humorului, administrat de doamna Adriana Crăiuț, ne-a atras atenția cazul a șase copii (cu vârste între 2.6- 10 ani) crescuți doar de tatăl lor, mama fiind închisă pentru furt. După ce am aflat toate detaliile și ne-am asigurat că este o familie care într-adevăr are nevoie de ajutor, am format o echipă de voluntari din clasele a 10aB, respectiv a 10aH,  aceștia ajutându-ne la cumpărături și la împărțit darurile.

Ajunși la fața locului, am găsit niște copilași cuminți și răbdători, tatăl având mare grijă de ei, în ciuda greutăților zilnice. Am fost primiți cu bucurie și recunoștință, iar sufletele noastre s-au umplut de speranță, căci da, există un licăr de speranță chiar și în cel mai adânc abis.

       Felicitări tuturor celor care s-au implicat și credem că prin această acțiune caritabilă se va conștientiza faptul că stă în puterea noastră să înfăptuim mici miracole, aducătoare de zâmbet și speranță.

 

Prof. Alina- Sînziana Begiu

 

Astăzi, 29.03.2018 s-a desfășurat activitatea Hai la teatru! realizată în cadrul proiectului SNAC Împreună pentru o lume mai tolerantă al Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Humorului. Beneficiarii acestui proiect sunt copiii de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului și de la Servicii Multifuncţionale Pentru Copilul Aflat În Dificultate Gura Humorului.

Obiectivele acestei activități au fost consolidarea abilităților copiilor de a trăi împreună într-o societate unită și solidară în care contează valențele umanitare, cultivarea respectului pentru actul artistic.

Activitatea a fost coordonată de doamna profesoară Sabău-Lupașc Diana-Oana de la Colegiul „Alexandru cel Bun”. La activitate au participat 20 de elevi de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului, precum și elevi voluntari din clasele 10C, 10G și 12F de la Colegiul ,,Alexandru cel Bun” Gura Humorului.