Archive for the ‘Diverse’ Category

POCU

Revista – TEHNO-CAB

ANUNŢ

În perioada 13.07-17.07.2020 se fac înscrieri pentru

ÎNVĂŢĂMÂNTUL  LICEAL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, CLASA a IX-a,

Filiera Teoretică, Profilul Uman, Specializarea ŞTIINŢE SOCIALE

Depunerea dosarelor pentru înscriere se face la secretariatul unităţii în intervalul orar 08,00-15,00

Documente necesare:

-Cerere de înscriere( completată la secretariat)

-Certificatul de naştere, copie conform cu originalul

-Carte de identitate, copie conform cu originalul

-Certificat de căsătorie, după caz, copie conform cu originalul

-Foaie matricolă pentru clasele V-VIII( cu calculul mediei generale)

-Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/ Examen de capacitate

-Fişa medicală

INSCRIEREA LA a II-a SESIUNE DE BACAUREAT SE FACE ÎN PERIOADA

13-24 iulie 2020

Dosarele de înscriere ale candidaţilor declaraţi admişi

în clasa a IX-a se depun/transmit în perioada

 13-20 iulie 2020,

ÎN INTERVALUL ORAR 900-1300

Actele necesare:

 1. a) copii după cartea de identitate şi certificatul de naştere;
 2. b) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
 3. c) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 4. d) fişa medicală.
 5. e) dosar de plastic

REZULTATELE

examenului de certificare  a calificării profesionale  nivel 3 – PREZENTARE PROIECT

CENTRUL DE EXAMEN NR.1  CLASA a XI a a Profesională

DATA: 02.07.2020

Școala de proveniență: COLEGIUL  „ALEXANDRU CEL BUN”

Domeniul: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

Calificare: LUCRĂTOR  HOTELIER

Nr. crt.Numele şi prenumelePunctaj total  CalificativRezultat
 ANDREI F. ALEXANDRU MARIAN90 pFoarte bineADMIS
 ANTONESEI G.S. MARIAN-NICOLAE80 pBineADMIS
 BARGOANU G. ANDREEA-MARIA75 pBineADMIS
 CARPIUC I.M. ADELINA-MARIA90 pFoarte bineADMIS
 COȘTIUG C.D. IONELA-MARIA80 pBineADMIS
 CUCERA C.I. IONUȚ ALIN90 pFoarte bineADMIS
 DRELCIUC M. ALEXANDRA-ELENA80 pBineADMIS
 DRAGAN G. GEORGIANA-ANDREEA80 pBineADMIS
 GAVRILESCU M. ANAMARIA77 pBineADMIS
 GEMANAR F. GEORGIANA90 pFoarte bineADMIS
 LUȘCAN I. GHEORGHE DORU80 pBineADMIS
 MARIN N.CRINA  DUMITRIȚA82 pBineADMIS
 MARIN D.DIANA- DUMITRIȚA84 pBineADMIS
 MARIN N. RALUCA- NICOLETA80 pBineADMIS
 OLAR S.  COSMIN- GHEORGHE82 pBineADMIS
 OLARI A. MARIA- DIANA82 pBineADMIS
 ONOIU D. ANDREEA90 pFoarte bineADMIS
 POPA I. ELENA – EMILIA84 pBineADMIS
 TIRNOVAN N. GIANI – PETRIȘOR80 pBineADMIS
 VARVAROI A. VLADUȚ- MARINEL80 pBineADMIS
 VIERU  C.D. CIPRIAN –VASILE76 pBineADMIS
 VIJIILA N. PETRONELA- NICOLETA81 pBineADMIS
 ȘINCARIU I. IONELA76 pBineADMIS
 WEINGARD  I. MAINKOWSKY  PATRICIA81 pBineADMIS

                   Preşedinte comisie,                                                         Secretar,

Prof.   Condur Liliana Lucia                       Prof. Orhean Vrânceanu Maria

REZULTATELE

examenului de certificare  a calificării profesionale  nivel 3 – PREZENTARE PROIECT

CENTRUL DE EXAMEN NR.1 CLASA a XI a b Profesională

DATA: 02.07.2020

Școala de proveniență: COLEGIUL  „ALEXANDRU CEL BUN”

Domeniul: CONSTRUCȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Calificare: ZUGRAV, IPSOSAR, VOPSITOR, TAPEȚAR

Nr. crt.Numele şi prenumelePunctaj total  CalificativRezultat
 CRĂCIUN  I. ANDREI85 pFoarte bineADMIS
 FLOCEA  V. FLORIN75 pBineADMIS
 FLORIȘTEAN  C.  ȘTEFAN-ALEXANDRU85 pFoarte bineADMIS
 HUTU  G. EMANUEL-GABRIEL75 pBineADMIS
 JITARU  N. GHIORGHIȚĂ-COSMIN75 pBineADMIS
 MARIN  F.A.  IONUȚ-FLORIN75 pBineADMIS
 MARIN  F.A. ROBERT VASILE75 pBineADMIS
 ONCEAN  I. DUMITRU90 pFoarte bineADMIS
 ONUȚ  V. COSMIN-NICOLAE90 pFoarte bineADMIS
 PLAIU  R. MARIAN FLORIN75 pBineADMIS
 SIMIREA  D. NICOLAE-DANIEL75 pBineADMIS
 VARVAROI  A. RADU-ALEXANDRU75 pBineADMIS
 VÂJÎILĂ  I. MARIAN75 pBineADMIS

                    Preşedinte comisie,                        Secretar,

Prof.   Condur Liliana Lucia                      Prof. Orhean  Vrânceanu  Maria

REZULTATE FINALE EXAMEN DE CERTIFICARE A  CALIFICĂRII PROFESIONALE

NIVEL 4     MAI – IUNIE  2020

 

Nr. crt. Numele și prenumele elevului Tema  proiectului Profesor îndrumător Punctaj obținut Calificativ Rezultat
TEHNICIAN   ÎN AUTOMATIZĂRI  CLASA a 12 a E
1. ALEXANDROVICI I.ANTON DANIEL Studiul transformatoarelor electrice Ungureanu Anișoara 89 P Foarte bine ADMIS
2. BABOI M.V. COSMIN GABRIEL Extinderea domeniului de măsurare a ampermetrului și voltmetrului Ungureanu Anișoara 83 P Bine ADMIS
3. BIRSAN V.D. GHEORGHE CIPRIAN Construcția și funcționarea

releelor electromecanice

Ungureanu Anișoara 89 P Foarte bine ADMIS
4. CROITORU F.V. RADU Traductoare parametrice și generatoare Ungureanu Anișoara 82 P Bine ADMIS
5. CRĂCIUN F. ALEXANDRU Subansambluri constructive ale aparatelor electrice Ungureanu Anișoara 83 P Bine ADMIS
6. GEMĂNAR C.C. ALEXANDRU IONUT Traductoare electrice și neelectrice Ungureanu Anișoara 82 P Bine ADMIS
7. GEMĂNAR V. MARINEL ILIE Construcția și functionarea aparatelor analogice pentru măsurarea măr.electrice Ungureanu Anișoara 80 P Bine ADMIS
8. MIHAILĂ F. MARIAN Utilizarea regulatoarelor de temperatură în procese industriale Ungureanu Anișoara 89 P Foarte bine ADMIS
9. MIROȘ C. ADRIAN ILIE Utilizarea osciloscopului la analiza semnalelor electrice Ungureanu Anișoara 89 P Foarte bine ADMIS
10. MOLDOVAN S. SERGIU ALEXANDRU Studiul forțelor electromagnetice.Electromagneți Ungureanu Anișoara 83 P Bine ADMIS
11. MOROȘAN V. MIHAI COSMIN Aparate și metode de măsurare a puterii și a energiei electrice Ungureanu Anișoara 82 P Bine ADMIS
12. POPESCU I. PETRICĂ TEODOR Realizarea cablajelor imprimate Ungureanu Anișoara 82 P Bine ADMIS
13. RUSCAN G. BOGDAN GABRIEL Constructia și funcționarea traductoarelor de temperatură Ungureanu Anișoara 81 P Bine ADMIS
14. SLADARIU V.I. ALEXANDRU FILARET Studiul contactelor electrice Ungureanu Anișoara 88 P Foarte bine ADMIS
15. ȘTEFAN G. CRISTIAN Elementele sistemelor de reglare automată Ungureanu Anișoara 90 P Foarte bine ADMIS
16. ZEHALIUC M. CLAUDIU GEORGE Tehnici de măsurare a rezistențelor electrice Ungureanu Anișoara 83 P Bine ADMIS
TEHNICIAN  ÎN ACTIVITĂȚI  ECONOMICE  CLASA a 12 a H
17. ANDRIOAIA  I.C.  ELENA Politica de marketing în cadrul Complexului Zamca Orhean Ionuț 95 P Excelent ADMIS
18. BĂDĂRĂU   GHE.  ANASTASIA Relațiile publice, comunicarea cu mass-media, autoritățile și comunitatea Axentioi   Anca 94 P Foarte bine ADMIS
19. BUBURUZAN  T.   MARIAN -VASILE Importanța contractelor în dezvoltarea activității hotelului Dalin Orhean Ionuț 92 P Foarte bine ADMIS
20. CATARGIU  D.  VLĂDUȚ Mediul de marketing în cadrul Raiffeisen Bank Orhean Ionuț 93 P Foarte bine ADMIS
21. CHIRUȚ  F.V.   ANDREI-FLORIN Tehnici de comunicare utilizate de Allianz Ţiriac Asigurări S.A. în relaţiile cu clienţii Orhean Ionuț 91 P Foarte bine ADMIS
22. CIOLTAN  I.V.  DUMITRU- ROBERT Negocierea și strategiile specifice Axentioi   Anca 89 P Foarte bine ADMIS
23. CUCIUREANU  L.I.   CLAUDIU-VASILE Relația dinatre comportamentul consumatorului  și strategiile de marketing Orhean Ionuț 90 P Foarte bine ADMIS
24. FLOCEA  V.   VASILE-IONUȚ Tehnici de manipulare și folosirea lor în cadrul negocierilor Orhean Ionuț 98 P Excelent ADMIS
25. FLORIȘTEAN  D.   GEORGE-BOGDAN Îmbunătățirea sistemului motivațional în cadrul firmei Orhean Ionuț 90 P Foarte bine ADMIS
26. HORGA  GHE.   ANDREEA-IULIANA Analiza mixului de marketing la Orange România Orhean Ionuț 94 P Foarte bine ADMIS
27. IVANOVICI  R.V.  ANDREEA Organizarea resurselor umane la ING Asigurări de viaţă Orhean Ionuț 94 P Foarte bine ADMIS
28. LEHACI  GHE.   VALENTIN-COSMIN Metode, tehnici și instrumente ale motivației personalului în cadrul  SC Boromir SA Orhean Ionuț 90 P Foarte bine ADMIS
29. LOMMER  G.R.   VASILE-COSMIN Recrutarea, selecția și angajarea unui funcționar public la Primăria Păltinoasa Orhean Ionuț 92 P Foarte bine ADMIS
30. LUDIGAN  I.  VASILE-ANDREI Distribuția produselor Betty ICE Axentioi   Anca 91 P Foarte bine ADMIS
31. LUNTRAȘU  R.C.   CRISTIAN-ALEXANDRU Leadership și supremația oamenilor în organizații – Steve Jobs Orhean Ionuț 92 P Foarte bine ADMIS
32. MACOVEI  GHE.  ELENA Asigurări de sănătate în sistem privat Orhean Ionuț 95 P Excelent ADMIS
33. MARCIUC  GHE.   MARIA-MAGDALENA Evaluarea performanțelor angajaților

 

Orhean Ionuț 95 P Excelent ADMIS
34. MORARIU  V.   ANDREEA-VALENTINA Distribuția mărfurilor către consumatorii finali Orhean Ionuț 94 P Foarte bine ADMIS
35. MORARU  G.  CĂTĂLINA Istoria comerțului electronic în România Axentioi   Anca 84 P Bine ADMIS
36. NIGA  G.A.  ANA-MARIA Impozite indirecte Sahlean Sergiu 97 P Excelent ADMIS
37. OBADĂ  P.  CLEONICA-ELENA Impozite directe Sahlean Sergiu 96 P Excelent ADMIS
38. ORHEAN  O.C.  SERGIU-IONUȚ Activitatea de sponsorizare a Vodafone România Orhean Ionuț 95 P Excelent ADMIS
39. SAHLEAN  C.M.   ELENA-MARCELA Relațiile publice vs publicitate Axentioi   Anca 92 P Foarte bine ADMIS
40. TÎRLĂ  C.I.  PETRU Piața mașinilor RENAULT din România Axentioi   Anca 92 P Foarte bine ADMIS
41. ZOFOTĂ  M.G.  OCTAV-MARIAN Leadership versus Management Orhean Ionuț 95 P Excelent ADMIS
42. ZUZ  M.  IRINA Rolul marketingului în viața agentului economic Sahlean Sergiu 96 P Excelent ADMIS
TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE  CLASA a 12 a K
43. BABOI I.F. GABRIELA-FLORINA Tipuri de surse de finanțare în finanțarea unei afaceri Axentioi   Anca 90 P Foarte Bine ADMIS
44. BALINTONI R.C. ISABEL-ALICE Surse proprii în derularea unei afaceri Axentioi   Anca 90 P Foarte Bine ADMIS
45. BOLOHAN I. DANIEL Documente și registre obligatorii în derularea unei afaceri Axentioi   Anca 90 P Foarte Bine ADMIS
46. CARPIUC D.G. ANDREI Rezultatul unei negocieri Strugaru Doina 80 P Bine ADMIS
47. CURELIUC D.O.ANDREI-NICOLAE Profilul negociatorului Strugaru Doina 80 P Bine ADMIS
48. DRACINSCHI C. LUCIAN-ADELIN Strategii de piață Sahlean Sergiu 80 P Bine ADMIS
49. FLORIȘTEAN V. ANDREEA-LILIANA Resursa umană, principala resursă a organizației Axentioi   Anca 90 P Foarte Bine ADMIS
50. GABOR C. ADELIN LAURENȚIU DUMITRU Practicile de marketing în domeniul prețurilor Sahlean Sergiu 80 P Bine ADMIS
51. GAWLIUK C.N. PAULA- ELENA Inițierea și derularea unei afaceri Axentioi   Anca 90 P Foarte Bine ADMIS
52. IURIA C.D. ALEX-MIHAI Modalități de creare a IMM-urilor Sahlean Sergiu 80 P Bine ADMIS
53. MACOVEI C. DIANA-ELENA Imobilizările corporale

și amortizarea

Axentioi   Anca 90 P Foarte Bine ADMIS
54. MACOVEI V. DIANA Surse proprii și străine în finanțarea unei afaceri Axentioi   Anca 90 P Foarte Bine ADMIS
55. MATEȘ G. ELENA-GAROFIȚA Rolul bilanțului contabil Axentioi   Anca 90 P Foarte Bine ADMIS
56. MINTARI V. ANDREI Stiluri de negociere Strugaru Doina 90 P Foarte Bine ADMIS
57. NEAGU C. ALEXANDRU-NICOLAE Consumatorul și conceptul de protecție a consumatorului Sahlean Sergiu 90 P Foarte Bine ADMIS
58. PIȚUC I. CĂTĂLIN- ANDREI Tipuri de structuri organizatorice Sahlean Sergiu 90 P Foarte Bine ADMIS
59. PÎRĂU M. MARIA-EMILIA Analiza informațiilor economico- financiare din situația activelor și datoriilor la o Societate comercială Sahlean Sergiu 95 P Excelent ADMIS
60. POPA P. ANDRA-BIANCA Politica de produs, componenta mixului de marketing Sahlean Sergiu 90 P Foarte Bine ADMIS
61. POPA S.S. PETRICĂ-SILVIU Canale de marketing Sahlean Sergiu 90 P Foarte Bine ADMIS
62. ȘUHAN F.M. ANDREEA-GEORGIANA Comunicare Sahlean Sergiu 90 P Foarte Bine ADMIS
63. TANUL C.F. SÎNZÎIANA-ELENA Gama de produse Sahlean Sergiu 90 P Foarte Bine ADMIS
64. TÎRNOVEANU I. PETRUȚA-OLIMPIA Rolul bilanțului contabil Axentioi   Anca 90 P Foarte Bine ADMIS
65.     TOPLICEAN D. MARIA EMILIA Stabilirea prețurilor produselor:

Considerații legate de preț

Axentioi   Anca 90 P Foarte Bine ADMIS
TEHNICIAN  ÎN  CONSTRUCȚII  CLASA a 12 a L
66. BUTA I.G. BOGDAN NICOLAE Organizarea execuției lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii Ilie  Mihaela 87 P Foarte Bine ADMIS
67. CATRINARI G.M.  ILIUȚĂ Principii de alcătuire și execuție a scărilor din clădirile de locuit Ilie  Mihaela 95 P Excelent ADMIS
68. CATRINARI V. GHEORGHE Organizarea execuției lucrărilor de pardoseli Ilie  Mihaela 90 P Foarte Bine ADMIS
69. NUȚU M. ALEXANDRU DUMITRU Proiectarea, execuției fundațiilor indirecte pentru realizarea clădirilor Ilie  Mihaela 95 P Excelent ADMIS
70. SIMION T.F. ALEXANDRU GABRIEL Analiza tupurilor de zidării pentru execuția pereților Ilie  Mihaela 85 P Foarte Bine ADMIS
71. ȘECMAN V. ADRIAN IONUȚ Proiectarea execuției fundațiilor directe pentru realizarea clădirilor Ilie  Mihaela 85 P Foarte Bine ADMIS
TEHNICIAN  DESIGNER  VESTIMENTAR   CLASA a 12 a L
72. ADAM V. OANA RALUCA Elaborarea tehnologiei de confecţionare a fustei clasice pentru femei Scutaru  Lenuța 82 P Bine ADMIS
73. ANDRONIC D. BIANCA Elaborarea tehnologiei de confecţionare a rochiei clasice pentru femei Scutaru  Lenuța 81 P Bine ADMIS
74. BUTA P. M. ELENA Elaborarea tehnologiei de confecţionare a bluzei clasice pentru femei Scutaru  Lenuța 92 P Foarte Bine ADMIS
75. HORJU F. C. ANAMARIA Elaborarea tehnologiei de confecţionare a pijamalei pentru femei Scutaru  Lenuța 93 P Foarte Bine ADMIS
76. MARICIUC G. ELIZABETH Elaborarea tehnologiei de confecţionare a cămășii de noapte pentru femei Scutaru  Lenuța 77 P Bine ADMIS
77. POPA V. ELENA IULIANA Elaborarea tehnologiei de confecţionare a taiorului clasic pentru femei Scutaru  Lenuța 79 P Bine ADMIS
78. STRUGAR S. PAUL ADRIAN Elaborarea tehnologiei de confecţionare a hanoracului pentru bărbați Scutaru  Lenuța 81 P Bine ADMIS
79. TIMU D. ALEXANDRA IOANA Elaborarea tehnologiei de confecţionare a pantalonului clasic pentru femei Scutaru  Lenuța 82 P Bine ADMIS
80. TRIFAN V. MARCELA Elaborarea tehnologiei de confecţionare a rochiei sarafan Scutaru  Lenuța 93 P Foarte Bine ADMIS
TEHNICIAN  ÎN  TURISM  CLASA TEHNICIAN  ÎN  TURISM  CLASA a 12 a Na 12 a M
81. BRĂDĂȚAN V. SERGIU CONSTANTIN Politica de preț, componentă a mixului de marketing Cuțuhan Mihaela 84 P Bine ADMIS
82. CIOBANU I. EUGEN Potențialul turistic al județului Iași Maftei Elvira 93 P Foarte Bine ADMIS
83. DAMIAN M. CĂTĂLIN Produsul turistic tematic ‘Beliș Făntănele- Natura la ea acasă’ Maftei Elvira 94 P Foarte Bine ADMIS
84. DARICIUC V.G. ELENA TRANDAFIRA Importanța utilizării strategiilor politicii de produs în activitatea turistică da niel Maftei Elvira 81 P Bine ADMIS
85. DRELCIUC P. MIHAI CIPRIAN Turism durabil în zona Humorului Cuțuhan Mihaela 94 P Foarte Bine ADMIS
86. FAZEKAȘ N. RĂZVAN VIOREL Potențialul turistic al județului Botoșani Maftei Elvira 93 P Foarte Bine ADMIS
87. FLORIȘTEAN M. MARIA IULIANA Valorificarea potențialului turistic al județului Mureș Maftei Elvira 81 P Bine ADMIS
88. GEMĂNAR C. G. GEORGIANA MIHAELA Valorificarea potențialului turistic al județului Sibiu Maftei Elvira 92 P Foarte Bine ADMIS
89. IANOȘ V. ANDREEA VIORICA Studiu de caz privind conceperea unui produs turistic Maftei Elvira 93 P Foarte Bine ADMIS
90. IRIMIA F.V. MARIAN Politica de promovare, componentă a mixului de marketing Cuțuhan Mihaela 83 P Bine ADMIS
91. KINSCHI M. MIHAELA Distribuția produselor turistice Maftei Elvira 79 P Bine ADMIS
92. MARCU G.IUSTIN DIMITRIE Potențialul turistic al județului Cluj Maftei Elvira 92 P Foarte Bine ADMIS
93. MATEI I.V. MARIO IONUȚ Importanța turismului montan în România Cuțuhan Mihaela

 

76 P Satisfăcător ADMIS
94. NACU D. ELENA MIHAELA Obiective și itinerarii turistice în Delta Dunării Maftei Elvira 92 P Foarte Bine ADMIS
95. PLAIU N. EUGEN IULIAN Forme de turism practicate în Bucovina Cuțuhan Mihaela 83 P Bine ADMIS
96. POMOHACI S.D. ȘTEFANIA Mijloace de promovare a turismului în zona Gura Humorului Maftei Elvira

 

79 P Bine ADMIS
97. POPOVICI G. IONELA ANDREEA Produsul turistic- mijloc de promovare pentru zona Humorului Cuțuhan Mihaela 78 P Bine ADMIS
98. RUSCAN C.  IULIAN Oferta turistică a tour -operatorilor Cuțuhan Mihaela 90 P Foarte Bine ADMIS
99. RUSU V. MIHAI TEODOR Politica de distribuție, componentă a mixului de marketing Cuțuhan Mihaela 70 P Satisfăcător ADMIS
100. SCHEULEAC P. PETRICĂ SILVIU Potențialul turistic al județului Argeș Maftei Elvira 89 P Foarte Bine ADMIS
101. SOLCAN M. DANIEL MARCEL Serviciile turistice în turismul românesc Cuțuhan Mihaela 98 P Excelent ADMIS
102. TCACIUC S.I. ALEXANDRU IOAN Manifestarea concurenței pe piața turistică Cuțuhan Mihaela 73 P Bine ADMIS
103. TUN N. PAULA ANDREEA Politica de produs, componentă a mixului de marketing Cuțuhan Mihaela 90 P Foarte Bine ADMIS
TEHNICIAN  ÎN  TURISM  CLASA a 12 a N
104. BUBURUZAN R. ANDREEA Amenajarea resurselor turistice din prisma ecoturismului Onuțu  Simfonia 87 P Foarte Bine ADMIS
105. BUDEANU C. DIANA ROXANA Agrement și animație în turism-Forme de agrement la Vatra Dornei Onuțu  Simfonia 88 P Foarte Bine ADMIS
106. BUDU C. BOGDAN  MARRIO Analiza Formelor de Turism-Studiu de Caz Turismul de Tradiții Onuțu  Simfonia 89 P Foarte Bine ADMIS
107. BURLACU M. COSMIN Cadru general al activității turistice în zona Câmpulung Moldovenesc Onuțu  Simfonia 81 P Bine ADMIS
108. BUTA M. IOANA TEODORA Marketing Turistic-Stațiunea Gura Humorului Onuțu  Simfonia 89 P Foarte Bine ADMIS
109. BÂRGOANU G. ANDREI Compartimentele funcţionale ale restaurantului Taco-Loco Suceava Onuțu  Simfonia 77 P Bine ADMIS
110. CATARGIU C. COSMIN Peșterile-Resursă importantă a turismului românesc Onuțu  Simfonia 81 P Bine ADMIS
111. CATARGIU C.  COSMINA MARIA Posibilități de dezvoltare a turismului în Țara Maramureșului Onuțu  Simfonia 88 P Foarte Bine ADMIS
112. CIOSNAR D. DANIEL Sighișoara-Destinația ideală pentru turismul cultural Onuțu  Simfonia 80 P Bine ADMIS
113. COJOCARU G. GEORGIANA Politici de Marketing-Brandul turistic Bucovina Onuțu  Simfonia 88 P Foarte Bine ADMIS
114. COȘTIUG D. ANDREI NICOLAE Rolul resurselor umane în prezentarea serviciilor hoteliere Onuțu  Simfonia 86 P Foarte Bine ADMIS
115. GĂMĂNIAȚĂ M. DENISA Turism religios la mănăstirile din Bucovina Onuțu  Simfonia 89 P Foarte Bine ADMIS
116. GEMĂNAR G. GINEL VALENTIN Sărbători și obiceiuri tradiționale în Bucovina Onuțu  Simfonia 81 P Bine ADMIS
117. GEMĂNAR I. CRISTIAN Turism ecologic în Delta Dunării Onuțu  Simfonia 80 P Bine ADMIS
118. GROSAR G. DIANA Satul Bucovinean-Dezvoltarea turismului rural în Sucevița Onuțu  Simfonia 89 P Foarte Bine ADMIS
119. HOJBOTĂ G. CONSTANTIN Pensiunea agroturistica Pîrîu Morii-Mănăstirea Humorului Onuțu  Simfonia 81 P Bine ADMIS
120. HOJBOTĂ R. GHEORGHE Valorificarea potențialului turistic al orașului Iași Onuțu  Simfonia 81 P Bine ADMIS
121. HOLCA M. MARIA   MIHAELA Folclorul obiceiurilor-măștile populare ale obiceiurilor de iarnă Onuțu  Simfonia 88 P Foarte Bine ADMIS
122. MACOVEI G. IULICA Poiana Brașov-complex hotelier Alpin Resor Onuțu  Simfonia 86 P Foarte Bine ADMIS
123. MARIN N. DIANA MARIA Soluții privind transformarea Bucovinei în viitor produs turistic de succes Onuțu  Simfonia 88 P Foarte Bine ADMIS
124. NASTIUC A. MARIA CĂTĂLINA Destinația Turistică-Bulgaria Onuțu  Simfonia 89 P Foarte Bine ADMIS
125. NASTIUC V.   VASILICA CRISTINA Potențialul turistic al Munților Apuseni Onuțu  Simfonia 88 P Foarte Bine ADMIS
126. NOVAC S. IONUȚ CLAUDIU Turismul rural în comuna Bran Onuțu  Simfonia 80 P Bine ADMIS
127. OLAREAN I. VLĂDUȚ Turismul Balnear în Județul Vâlcea Onuțu  Simfonia 81 P Bine ADMIS
128. OLARIU M. GABRIEL Organizarea unei excursii în parcul Național Piatra Craiului Onuțu  Simfonia 80 P Bine ADMIS
129. SCHEULEAC G. MARIAN Parcul Național Porțile de Fier-Pensiunea turistică Steaua Dunării Onuțu  Simfonia 81 P Bine ADMIS
130. TIMU D. ANDREEA DUMITRIȚA Prosdusul Turistic Timișoara Onuțu  Simfonia 83 P Bine ADMIS
131. TÎRLA M. ANA MARIA Turismul ecologic in Masivul Rarau Onuțu  Simfonia 88 P Foarte Bine ADMIS
132. VIERU F. TEODORA Activitatea de promovare a unei agenții de turism Onuțu  Simfonia 89 P Foarte Bine ADMIS
TEHNICIAN  ÎN  TURISM  CLASA a 12 a A  Pârteștii de Jos
133. ADOMNIȚEI  C. MONICA -DIANA Marketingul destinației turistice –

Elveția

Sahlean Zenovia 97 P Excelent ADMIS
134. ANDRIEȘ  C. ALEXANDRU NICOLAE Turismul componentă a vieții moderne în Spania Sahlean Zenovia 96 P Excelent ADMIS
135. ANDRONIC M. SERGIU-VLAD Turismul în Marea Britanie Sahlean Zenovia 98 P Excelent ADMIS
136. ANDRONIC P. VALERICA- VASILICA Atracții turistice din Japonia Sahlean Zenovia 97 P Excelent ADMIS
137. CHERAR L. RAMONA -VASILICA Atracții turistice din Finlanda Sahlean Zenovia 89 P Foarte Bine ADMIS
138. CHERAR P.V. RALUCA-FLORINA Turismul în Egipt Sahlean Zenovia 98 P Excelent ADMIS
139. CHIRIAC  V.  MIRUNA -PETRONELA Calitate și professionalism in turismul din Franta Sahlean Zenovia 97 P Excelent ADMIS
140. CIORNEI V. FELICIA- IONELA Zona turistică- Maramureș Sahlean Zenovia 90 P Foarte Bine ADMIS
141. CIORNEI I. DĂNUȚ Turismul de agrement pe Valea Prahovei Sahlean Zenovia 89 P Foarte Bine ADMIS
142. COJOCARIU I. EUGEN -DANIEL Oferta turistcă a județului Suceava Sahlean Zenovia 90 P Foarte Bine ADMIS
143. COZA GHE. SEBASTIAN Turismul în Roma Sahlean Zenovia 96 P Excelent ADMIS
144. CRASULEAC G. NICOLETA Turismul în Malta Sahlean Zenovia 100 P Excelent ADMIS
145. CREȚU Z. ANDREI Veneția – orașul pe apă Sahlean Zenovia 94 P Foarte Bine ADMIS
146. DROSCEAC V. ANDREEA -SIMONA Cacica- viitoare stațiune balneară Sahlean Zenovia 93 P Foarte Bine ADMIS
147. IANZ  G. IULIANA-GABRIELA Delta Dunării – destinație turistică emblematică pentru România Sahlean Zenovia 93 P Foarte Bine ADMIS
148. JUCAN C. CRISTINA- VIORICA Tedințe în dezvoltarea turismului în contextul actual –Rusia -Moscova Sahlean Zenovia 95 P Excelent ADMIS
149. LEȘAN T. ANDREI -ALEXANDRU Prezentșiviitorîndezvoltareaturismului din România Sahlean Zenovia 92 P Foarte Bine ADMIS
150. MOROȘAN I.D. DIANA- DOMNICA Potențialul speologic al României Sahlean Zenovia 90 P Foarte Bine ADMIS
151. PAȘCAN D.F.ANDREI- EMANUEL Turismul rural în zona Bran -Moieciu Sahlean Zenovia 91 P Foarte Bine ADMIS
152. PLETOSU C. MARIA- ALBERTINA Potențialul turistic natural șiantropic al Chinei Sahlean Zenovia 99 P Excelent ADMIS
153. PUIU N.C. ADRIANA- SIMONA Dubai – orașul de vis Sahlean Zenovia 93 P Foarte Bine ADMIS
154. SOLCAN N.ALEXANDRA-MARIA TurismulînViena Sahlean Zenovia 98 P Excelent ADMIS
155. STRUGARIU G. GEORGIANA- Grecia- turism de agrement Sahlean Zenovia 97 P Excelent ADMIS
156. STRUGARIU I. CĂTĂLIN Potențialulturistic al Portugaliei Sahlean Zenovia 94 P Foarte Bine ADMIS
157. STRUGARIU P.P. REBECA- RALUCA Oferta turistică a litoralului Mării Negre Sahlean Zenovia 94 P Foarte Bine ADMIS
158. SUCK M. ANCUȚA Tunisia- perla Africii de Nord Sahlean Zenovia 100 P Excelent ADMIS
159. TABREA V. ANDREEA-AURICA Stațiune turistică- Băile Felix Sahlean Zenovia 94 P Foarte Bine ADMIS

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A COLEGIULUI

„ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI

Profil real

 • Matematică – informatică, intensiv engleză – 1 clasă
 • Matematică – informatică – 1 clasă
 • Științe ale naturii, intensiv franceză – 1 clasă
 • Științe ale naturii – 1 clasă

Profil uman

 • Filologie – 1 clasă
 • Științe sociale – 1 clasă

Profil tehnologic

 • Tehnician în activități economice – 1 clasă
 • Tehnician în turism – 1 clasă
 • Tehnician în turism, predare parțială limba polonă  – 1/2 clasă
 • Tehnician în activități economice, intensiv limba germană – 1/2 clasă
 • Tehnician în transporturi – 1 clasă
 • Tehnician în automatizări – 1/2 clasă
 • Tehnician designer vestimentar – 1/2 clasă

Învățământ profesional de stat

 • Mecanic auto – 1 clasă
 • Comerciant – vânzător – 1 clasă
 • Bucătar – 1 clasă

Manuale digitale – legatura spre site 

Test la limba engleză 2019-2020, clasa a IX-a

Școala de vară AcademICa

În  perioada 23 iunie — 7 iulie 2019, un grup de 15 de elevi (clasele 11 A, L,N) de la Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului  au participat, la Iași, la cursurile Școlii de Vară organizată de Facultatea de Construcții și  Instalații din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, in cadrul proiectului AcademlCa (Academia proiectelor de vară pentru viitori ingineri constructori). Elevii au fost însoțiți de profesorii: Maftei Elvira și Maxim Cătălin.

Finanțat cu suma de 120 000 euro   în cadrul proiectelor privind învățămâmantul secundar (ROSE), activitatea se desfășoară pe parcursul a trei ani și face parte din schema de Granturi pentru Universități – Programe de vară de tip punte.

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea   capacității de orientare școlară a elevilor de liceu, cu precădere a celor care aparțin grupurilor dezavantajate, și creșterea numărului de elevi care se orientează spre învățământul tehnic superior.

Obiectivele specifice ale proiectului: organizarea a trei școli de vară pentru 150 de elevi; familiarizarea cu mediul academic prin crearea de condiții similare vieții de student; realizarea de consiliere profesională și orientarea în carieră a elevilor din grupul țintă; îmbunătățirea vizibilității facultății și creșterea numărului de elevi care optează pentru înscrierea la Facultatea de Construcții  și Instalații Iași.

Grupul țintă al primului an de proiect a fost constituit din 15 elevi din cadrul  Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Humorului,  25 elevi  ai Liceului Teoretic „Ion Luca ” Vatra Dornei și 1 0 elevi ai Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni.

Prin participarea la cursuri și ateliere, vizite la șantiere din județul Iași, interacțiunea cu ingineri constructori absolvenți ai Facultății de Construcții și Instalații au permis elevilor familiarizarea cu noțiunile de bază din domeniul construcțiilor precum și descoperirea meseriei de inginer constructor.

Elevii au   participat  și  la  ore de dezvoltare personală și consiliere profesională. Programul celor două săptămâni   a mai cuprins competiții sportive, momente de socializare cu studenții facultății implicați în proiect, precum și vizitarea principalelor obiective turistice din Iași( Palatul Culturii, Grădina Botanică, Muzeul Mitropoliei, Bojdeuca lui Ion Creangă, Castelul Sturdza  de la Miclăușeni).