Archive for the ‘Diverse’ Category

 Promovarea dezvoltării durabile în cadrul programul World’s Largest Lesson 

În săptămâna 19-24 septembrie -20 noiembrie 2018, 140 de elevi din clasele 11A, 11B, 11F, 12G, 12H și 7 profesori de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului au desfășurat activități pentru promovarea obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile cuprinse în Agenda ONU pentru Dezvoltare Durabilă pentru anul 2030 în cadrul programului mondial World`s Largest Lesson. Profesorii participanți au fost: Solonaru Elena-Sextilia, Botușan Mihaela, Batîr-Rusu Florin, Sofian-Boca Floarea-Nicoleta, Lazăr Marcela-Adica, Apetri Adriana, Varvaroi Maria-Magdalena.

În vederea organizării acestor lecții, mai întâi a fost descărcat planul  de lecție  și resursele educaționale disponibile în limba franceză de la adresa http://worldslargestlesson.globalgoals.org/. Pentru ca elevii să aibă o imagine globală a obiectivelor ale dezvoltării durabile, a fost aleasă lecția care prezintă toate cele 17  obiective mondiale la toate cele 5 clase implicate în program.

Descrierea activităților

ETAPA 1: la ora de limba franceză

Fetele din fiecare clasă primesc bomboane, dar nu în număr egal. Profesorul oprește cele mai multe bomboane. Elevii sunt întrebați cum s-au simțit și dacă e corect ca unii să nu primească nicio bomboană, alții mai multe sau doar una. Cu ajutorul elevilor, se definește termenul de „inegalitate socială și se scrie pe tablă titlul „Quel monde voulez-vous en 2030?”. Elevii sunt invitați să își imagineze lumea din 2030 și apoi încearcă să definească dezvoltarea durabilă. După vizionarea documentelor video privind obiectivele mondiale, elevii primesc tabelul cu cele 17 obiective mondiale și sunt invitați să le traducă.

ETAPA 2: la ora de desen sau la ora de consiliere și orientare

Elevii din fiecare clasă sunt împărțiți în 5 grupe și sunt rugați să își imagineze o țară pe în care toate cele 17 obiective să fie reprezentate pe hartă. Ei au completat de asemenea individual un tabel cu contribuția personală pentru ca obiectivele mondiale să fie atinse.

Participarea la această inițiativă a fost făcută vizibilă la nivel internațional prin utilizarea instrumentului online Global Digital Map, prin încărcarea de informații și fotografii pe hartă la adresa: https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html?locale_fr

Materialele vor fi afișate pe holurile liceului sau în sălile de clasă.

Întocmit,

prof. Solonaru Elena-Sextilia

Campania 19 zile de activism pentru prevenirea violenței împotriva copiilor și tinerilor 1-19 noiembrie 2018

În scopul promovării campaniei s-au lipit afișe în cele două corpuri de clădire ale Colegiului ″Alexandru cel Bun″, Gura Humorului, în clădirea internatului și în Cabinetul de Asistență Psihopedagogică. S-a adus în atenția profesorilor diriginți, atât în mediul real cât și în mediul virtual (grupul Facebook al profesorilor), durata desfășurării activităților, misiunea, scopul și importanța acestei campanii.

 De-a lungul celor 19 zile, în cadrul Colegiului ″Alexandru cel Bun″ activitățile s-au desfășurat astfel:

1. La nivelul clasei a IX a A (28 elevi), profesor diriginte Pintilie Mariana a realizat activitatea ″Fără reticență despre violență!″, în săptămâna 5-9 noiembrie și a desfășurat patru activități subsumate tematicii, după cum urmează:

  • Ora 1: Prezentarea de către dirigintele clasei, prof. Mariana Pintilie, a temei și a problematicii campaniei, alegerea titlului proiectului, indicarea surselor de documentare, stabilirea tehnicilor de lucru și a formei de organizare a clasei ( 7 grupe a câte 4 membri), opțiunea elevilor pentru tipul de produs: poster/afiș purtător de mesaj;
  • Ora 2: Lectura eseurilor argumentative primite ca temă pentru acasă la ora de limba română și care vizau necesitatea combaterii fenomenuluibullying; dezbatere și interevaluare;
  • Ora 3: Realizarea posterelor/afișelor (7);
  • Ora 4: Expunerea produselor în sala de clasă și prezentarea fiecăruia de către un raportor desemnat de membrii grupei; explicarea alegerii textelor, a graficii, a modelelor conceptuale, a simbolurilor etc.; argumentarea oportunității mesajului; Evaluarea produselor; Expunerea produselor pe unul dintre holurile colegului (parter)
  • Activitățile proiectului au fost popularizate și online, prin postări de mesaje și fotografii în grupul Colegiului Alexandru cel Bun, realizate de șeful clasei, Adrian Diaconiță.

2. La clasa a IX a K (25 elevi, 14 noiembrie) profesor diriginte Negrea Georgeta, a realizat ″Împreună, împotriva abuzului și violenței!″, unde s-a dezbătut problematica violenței și abuzului, cauzele și factorii de risc iar la nivel de echipe elevii au realizat postere pe această tematică

3. Activitatea ,,Dă BLOCK agresivității!” s-a desfășurat cu elevii  clasei 10F, 32 de elevi (Joi, 15 NOIEMBRIE). După introducerea în temă, făcută de către prof. diriginte, s-a vizionat materialul video realizat în 3 secvențe pentru a putea reflecta asupra celor 3 roluri implicate în situațiile de bullying și cyberbullying.S-au adresat întrebări care să ghideze discuția despre clipul prezentat  și despre personajele clipului care îndeplinesc rolul de agresor, victimă, martor. Apoi s-au dezbătut aspecte legate de  comportamentele personajelor prezentate în film care erau: agresor, victimă și martor. În cea de-a doua parte, elevii au fost invitați să identifice soluții și modalități de intervenție care pot fi aplicate de ei înșiși și de întregul colectiv al instituției de învățământ. Clasa a fost împărțită în șase grupe (susținută de diriginte prof. Solonaru Elena-Sextilia).

4. Clasa a X a N (30 elevi, 9 noiembrie) a participat activ la activitatea de prevenire a violenței asupra copiilor. Prin discuții, realizare de postere, lucru în echipă și căutare de informații, elevii au conștientizat că violența nu este nici o soluție, din contră, violența este arma oamenilor slabi. S-a mai discutat despre bullying, ce este și ce nu este un bullyși despre ce poți face în cazul în care ești victimă (profesor diriginte Jucan Daniela).

5. Clasa a XI a D (24 elevi, 15 noiembrie) a dezbătut problema abuzului și a discriminării în rândul copiilor și adolescenților. Elevii au interpretat jocuri de rol prin care au încercat să creeze aspecte relevante din viața persoanelor abuzate, au identificat cauze și soluții pentru prevenția abuzului (profesor diriginte Tănase Sorin Iulian și Zup Andreia Ramona).

6. Pornind de la vizionarea filmului The InevitableDefeat of Mister & Pete, elevii clasei a 11-a G (29 elevi, 13 noiembrie) au discutat pe baza definiției violenței împotriva tinerilor și copiilor, au discutat despre diferența dintre hărțuire și tachinare și au conștientizat impactul negativ și de lungă durată pe care aceasta o are asupra victimelor. Un alt subiect de problemă dezbătută, presărat cu multe exemple personale sau nu, a fost cea a copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate – lipsa de afectivitate putând să transforme copilul/ tânărul într-o victimă, care aderă la grupuri infracționale (profesor diriginte Sabău-Lupașc Diana-Oana și Băeșu Marius-Daniel).

7. Clasa a XI a H (26 elevi, 7 noiembrie) a marcat această campanie prin realizarea a două activități, în cadrul orei de dirigenție: prezentare de proiecte și joc de rol, vizând violența domestică, în acest caz, abuzul părinților asupra copilului. Elevii au participat cu entuziasm la activități, implicându-se activ atât în realizarea proiectelor, cât și în fragmentul dramatic (profesor diriginte Begiu Alina-Sânziana).

8. Clasa a XII a I (23 elevi, 15-16 noiembrie) s-a implicat activ realizând ″o carte″ a luptei împotriva abuzului asupra copiilor și adolescenților. Elevii au căutat informații, au realizat materiale, au avut idei originale și practice. Activitatea a avut un real succes, s-au simțit bine și au lucrat conștiincios. (profesor diriginte Miron-Popescu Ștefania Cecilia și Maftei Elvira).

Materialele realizate de elevi sunt afișate pe holurile liceului, în clasele participante și în Cabinetul de Asistență Psihopedagogică.

 Întocmit,

Profesor Psih. Andreia Zup

https://www.monitorulsv.ro/Balurile-Bobocilor/2018-11-07/Pe-o-gura-de-rai-la-Colegiul-Alexandru-cel-Bun-Gura-Humorului

Activități educative desfășurate în cadrul proiectului

„STOP TRAFICULUI DE PERSOANE

Cooperare și expertiză pentru prevenirea prin educație a traficului de persoane”

Săptămâna 15-21 octombrie 2018

 

 Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului face parte din rețeaua ”Antitrafic Net Suceava”, rețea de suport care sprijină lupta împotriva traficului de persoane în județul Suceava, realizată în cadrul proiectului ”Reţea de Suport şi Prevenire a Traficului de Persoane în Judeţul Suceava – Antitrafic Net Suceava”.

În săptămâna 15-21 octombrie 2018, 10 profesori au organizat acțiuni de conștientizare și educare a elevilor cu privire la pericolul traficului de persoane. 200 de elevi  de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului au spus NU TRAFICULUI DE PERSOANE prin activitățile desfășurate: realizare de desene, colaje, postere, afișe, vizionare de film, dezbatere, studiu de caz, etc. În cadrul celor 6 activități educative s-au realizat un număr de 38 de afișe/ desene incluzând un mesaj antitrafic, 72 de fotografii tematice și 7 eseuri.

Activitatea 1:

Miercuri, 17.10.2018, cei 29 de elevi ai clasei a 9-a H de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului au învățat prevenirea traficului de persoane.

Activitatea a avut ca obiectiv evidențierea problematicii traficului de persoane, cu toate aspectele pe care le implica. Astfel, elevii au început printr-o discuție liberă clarificarea conceptelor principale ale acestei teme, apoi au lucrat în echipe și au realizat portretul agresorului, portretul victimei, au punctat comportamentele de risc în a deveni victime, au marcat măsurile de prevenție pentru a diminua riscurile de a fi traficat și au elaborat un afiș și un mesaj antitrafic. Profesor Psiholog Dr. Zup Andreia Ramona, Profesor Drelciuc Andreea Mihaela

Activitatea educativă nr. 2

Joi, 18 Octombrie – Ziua Europeană împotriva traficului de persoane, colectivul clasei a 10-a F de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului a participat activ la celebrarea acestei zile. După discuții privind traficul de persoane (exploatarea sexuală, exploatarea prin mucă și traficul de persoane prin obligarea la cerșetorie), cei 32 de elevi au realizat 7 eseuri și 6 desene/afișe împotriva traficului de persoane. Activitățile educative sunt desfășurate în cadrul parteneriatului Antitrafic Net Suceava – 2018. (prof. Solonaru Elena-Sextilia, prof. Batîr-Rusu Florin, prof. Botușan Mihaela). 

Activitatea educativă nr. 3

Vineri, 19 octombrie 2018, elevii claselor IXb (Prof. Băeșu Marius-Daniel și Zup Andreia) și 10L (prof. Băeșu Marius-Daniel și Sabău-Lupașc Diana-Oana) au fost informați cu privire traficul de persoane și modalitățile de exploatare (exploatarea sexuală/obligarea la practicarea prostituției, pornografia infantilă, exploatarea prin muncă, obligarea la cerșetorie, traficul de organe, obligarea la comiterea de infracțiuni). Au fost vizualizate cele trei clipuri „Speranțe la vânzare”, „Exploatarea prin muncă” și „Exploatarea sexuală”. În cea de-a doua parte a programului, aceștia au realizat afișe tematice pe baza discuțiilor privind traficul de persoane și a modalităților de prevenire și combatere a acestui fenomen și în urma vizionării celor 3 clipuri.

Activitatea educativă nr. 4

Activitatea s-a desfășurat în sala multimedia a CAB, la activitate participând un reprezentant ANITP, CR-SV, în persoana doamnei inspector de specialitate Stadler Laura. Prin această activitate s-a urmărit abordarea problematicii specifice situației tinerilor cu risc de victimizare, cu identificarea și punerea în discuție a diverselor situații de vulnerabilitate la care pot fi expuși tinerii precum și identificarea modalităților eficiente de prevenire și înlăturare a pericolelor traficului de persoane prin adoptarea unor atitudini unitare de sprijin și informare a întregii comunități. În timpul activităţii, desfășurată în intervalul orar 10.00 – 12.30 au fost realizate fotografii în care au fost imortalizate diferite momente ale activității. O parte dintre aceste fotografii au fost publicate/postate de doamna inspector Stadler Laura pe site-ul agentiei, în scopul promovării activității. Prof. Tănase Sorin-Iulian, psiholog Zup Andreia-Ramona

Prof. Elena-Sextilia Solonaru

Materiale realizate elevi

Prețuiește educația – proiect de consiliere la clasă

Data: 04.10.2018

Clasa: 9H – 28 elevi

Diriginte: Prof. Drelciuc Andreea Mihaela în colaborare cu prof. psiholog dr. Zup Andreia Ramona

 Activitatea și-a propus să evidențieze importanța educației și să-i ajute pe elevi să conștientizeze rolul școlii în formarea fiecărui individ. Elevii au început prin a delimita conceptul de educație printr-un brainstorming, apoi au decorat un copac cu dezideratele, speranțele, obiectivele și realizările lor în viața de elev, sub îndrumarea profesorului diriginte, elevii împărțiți în șase grupe au realizat portretul profesorului ideal, al profesorului problemă, al elevului ideal, al elevului problemă, au meditat asupra unui prezumtiv model al școlii ideale și al elevului viitorului.

Motto-ul activității a fost constituit de citatul: „Educația este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare și moralizare a omului, iar scopul ei este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de care este susceptibil” (Immanuel Kant).

 prof. Drelciuc Andreea Mihaela

prof. psiholog dr. Zup Andreia Ramona

 

Joi, 27 septembrie 2018, elevii clasei 11N de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului au participat împreună cu prof. Onuțu Elena-Simfonia ca voluntari la ,,Crosul Toamnei”, activitate desfășurată în cadrul celei de-a VI-a ediţii a Săptămânii Europene a Sportului  #BeActive (23-30 septembrie 2018). Activitatea este cuprinsă în proiectul Judeţean ,,Armonie şi Mişcare – Armonia culorilor şi sport pentru sănătate”, unde CAB este partener.

 

42600641_1886302954771687_3269766981925994496_n 42604356_2351621124865033_6654653733223268352_n 42611750_542788769484513_7853669849053003776_n 42612056_326892188063814_204147629599227904_n 42615286_456791521476135_8189949055137218560_n 42615295_337277563745137_1414727962053312512_n 42619661_241335979889784_6240688073517039616_n 42622010_2150844025156076_3172260538428162048_n 42627557_329760300916771_4780579993820332032_n 42631201_1912359012165045_7107763931023671296_n 42642328_1106618929488608_313624928635060224_n (1) 42642328_1106618929488608_313624928635060224_n 42664087_301335907361155_3851331319313203200_n 42666812_2252585584769762_1271178120522629120_n 42670167_165245654381651_1866354424746606592_n 42681081_936482369894557_4729466077656907776_n 42773415_885204281672647_5172067293642883072_n 42778496_1081391232036611_1892823131370815488_n

TESTE GRILA ADMITERE 9A

PROBA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ

pentru admiterea în anul şcolar 2018-2019

 în clasa a IX-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională (limba engleză)

 

TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE VOR SUSȚINE TESTUL LA LIMBA ENGLEZĂ

03.09.2018 , ORA 9:00

Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ
ANASTASIU G. ANDREEA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEODOR BALAN, GH
       1. ATĂNĂSOAEI I. VLAD MARIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, GH
BADALE M. ANDREEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ IORGU G. TOMA, VAMA
BADALE G. IONUȚ MIRCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ IORGU G. TOMA, VAMA
BÎRSAN L. TEODOR ALEXANDRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEODOR BALAN, GH
BURDUJOC LD ȘTEFAN ALEXANDRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ CACICA
CARPIUC CD GABRIELA VASILICA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRU COMARNESCU, GH
CATARGIU S. ANDREEA RALUCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRU COMARNESCU, GH
COJOCARIU M. DIANA PAULA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, GH
CREȚULEAC RI RAUL MIRCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, GH
DOROFTEI V. TEODOR SEBASTIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRU COMARNESCU, GH
FLORESCU E. DENIS ȘCOALA GIMNAZIALĂ STULPICANI
GALIȘ R. CRISTINA ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ KRYSTYNA BOCHENEK, POIANA MICULUI
ILCIUC T. TUDOR COSMIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEODOR BALAN, GH
ILIȘOI G. GABRIEL ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEODOR BALAN, GH
IRIMIA FV GABRIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRU COMARNESCU, GH
MARIAN C. IONUȚ FLORIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCȘOAIA
MICLEA AE ALEXANDRU SEBASTIAN LICEUL TEHNOLOGIC VASILE COCEA, MOLDOVIȚA
MIHĂILĂ C. GABRIEL CODRUȚ ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂLTINOASA
NASTIUC G.MARIA LORENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRU COMARNESCU, GH
PINTILIE I. ANDY ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRU COMARNESCU, GH
SIMERIA M. IULIA MARIANA GIMNAZIALĂ VALEA MOLDOVEI
ȘANDRU N. MARIA LAURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ IORGU G. TOMA, VAMA
TOFAN M. ANA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEODOR BALAN, GH
TRISCIUC D. IOANA LICEUL TEHNOLOGIC VASILE COCEA, MOLDOVIȚA
VASILIU GR SEBASTIAN GABRIEL ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRU COMARNESCU, GH

 

TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE NU VOR SUSȚINE TESTUL LA LIMBA ENGLEZĂ

Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ CERTIFICAT PUNCTAJ
1. APETREI I. IONELA MARTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRU COMARNESCU, GH PET B1 100
2. CATRINARI I. RĂZVAN GEORGE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, GH PET B2 100
3. DAN C.DIANA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEODOR BALAN, GH PET B2 100
4. DIACONIȚA G.ADRIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEODOR BALAN, GH PET B2 100
5. GOLEA CODREAN A. RALUCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEODOR BALAN, GH PET B1 100
6. MACAVEI D. BOGDAN ȘTEFAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEODOR BALAN, GH PET B2 100
7. ONOFREI S. LUANA DARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEODOR BALAN, GH PET B1 100
8. POPA D. YASMINE VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEODOR BALAN, GH PET B1 100
9. UCRAINEȚ CREȚU A. CIPRIAN ȘCOALA GIMN. PÂRTEȘTII DE SUS PET B2 100
10. VOLANSCHI C. GEORGE MATEI ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEODOR BALAN, GH PET B2 100

 

 

DIRECTOR,

PROFESOR MIHAELA URSACIUC

Planificare-Scoala-Altfel-2017-2018 CAB CLASA A 9A

Planificare-Scoala-Altfel-2017-2018 CAB CLASA A 10A

Planificare-Scoala-Altfel-2017-2018 CAB CLASA A 11A

Planificare-Scoala-Altfel-2017-2018 CAB CLASA A 12A

Planificare-Scoala-Altfel-2017-2018 CAB PROFESIONALA

CSE-Saptamana-Altfel

Planificarea activităţilor educative ANTIDROG ANTITRAFIC

Planificarea FILME CENTRUL CULTURAL

Planificare-Scoala-Altfel-2017-2018 PROFESORI FARA DIRIGENTIE

PREZENTARE SCOALA ALTFEL CAB

Raport final Scoala Altfel Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului