La Suceava a avut loc, în perioada 7-11 noiembrie 2016, cea de-a XII-a ediţie a “Festivalului Şanselor Tale”, eveniment organizat de AREAS, Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Suceava. În cadrul acestui eveniment, Asociaţia AREAS în parteneriat cu Institutul Bucovina, Asociaţia ACDC şi Asociaţia Biosilva, au pregătit activităţi de promovare a educaţiei formale şi nonformale prin campanii de ecologizare (Proiectul Naţional “Let s Do It Romania!”- Ziua Curăţeniei Naţionale – 24 septembrie 2016), prin campanii ce susţin accesul la grădiniţă a copiilor din medii defavorizate şi prin susţinerea campaniei ShoeBox.

Au fost prezentate proiecte în derulare prin programul Erasmus Plus, fonduri norvegiene, proiecte finanţate din fonduri publice, au fost organizate seminarii de diseminare “NETPLANTS”, precum şi Gala Voluntarilor.

Gala Voluntarilor a avut loc la Consiliul Judeţean Suceava, în sala Ştefan cel Mare şi a fost organizat de Asociaţia AREAS Suceava, Asociaţia ACDC Suceava, Institutul Bucovina, Asociaţia Biosilva. Elevi şi cadre didactice de la 34 şcoli din judeţul Suceava au fost premiaţi cu diplome şi certificate de voluntariat pentru activităţile din cadrul Proiectului Naţional “Let`s Do It, Romania”. Am aflat acolo despre multitudinea de proiecte desfăşurate în cadrul festivalului şi despre implicarea unui număr foarte mare de elevi şi cadre didactice.

Un număr de 19 cadre didactice şi 95 elevi de la CAB urmează să primească Diplomă şi Certificat de voluntariat, în săptămâna 14-18 noiembrie

Prof. Cîmpan L.

Prof. Dragomirescu R.

Comments are closed.