Acte necesare:

  • cerere de inscriere Cerere de inscriere  ( completata si scanata)
  • 2 fotografii 3/4
  • foaie matricola clasele IX-XII (scanata )
  • copie certificat de naștere  (scanat)
  • copie carte de identitate (scanat)
  • copie certificat de căsătorie ( dacă este cazul)
  • numar de telefon personal (pentru a fi contactat pentru neclaritati)

ACTELE SCANATE SE VOR TRIMITE LA ADRESA : secretariat@alexandrucelbun.ro

Comments are closed.