Archive for august, 2020

ANUNŢ

În perioada 13.07-17.07.2020 se fac înscrieri pentru

ÎNVĂŢĂMÂNTUL  LICEAL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, CLASA a IX-a,

Filiera Teoretică, Profilul Uman, Specializarea ŞTIINŢE SOCIALE

Depunerea dosarelor pentru înscriere se face la secretariatul unităţii în intervalul orar 08,00-15,00

Documente necesare:

-Cerere de înscriere( completată la secretariat)

-Certificatul de naştere, copie conform cu originalul

-Carte de identitate, copie conform cu originalul

-Certificat de căsătorie, după caz, copie conform cu originalul

-Foaie matricolă pentru clasele V-VIII( cu calculul mediei generale)

-Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/ Examen de capacitate

-Fişa medicală

INSCRIEREA LA a II-a SESIUNE DE BACAUREAT SE FACE ÎN PERIOADA

13-24 iulie 2020

Dosarele de înscriere ale candidaţilor declaraţi admişi

în clasa a IX-a se depun/transmit în perioada

 13-20 iulie 2020,

ÎN INTERVALUL ORAR 900-1300

Actele necesare:

  1. a) copii după cartea de identitate şi certificatul de naştere;
  2. b) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
  3. c) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  4. d) fişa medicală.
  5. e) dosar de plastic