Archive for noiembrie 25th, 2018

 Promovarea dezvoltării durabile în cadrul programul World’s Largest Lesson 

În săptămâna 19-24 septembrie -20 noiembrie 2018, 140 de elevi din clasele 11A, 11B, 11F, 12G, 12H și 7 profesori de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului au desfășurat activități pentru promovarea obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile cuprinse în Agenda ONU pentru Dezvoltare Durabilă pentru anul 2030 în cadrul programului mondial World`s Largest Lesson. Profesorii participanți au fost: Solonaru Elena-Sextilia, Botușan Mihaela, Batîr-Rusu Florin, Sofian-Boca Floarea-Nicoleta, Lazăr Marcela-Adica, Apetri Adriana, Varvaroi Maria-Magdalena.

În vederea organizării acestor lecții, mai întâi a fost descărcat planul  de lecție  și resursele educaționale disponibile în limba franceză de la adresa http://worldslargestlesson.globalgoals.org/. Pentru ca elevii să aibă o imagine globală a obiectivelor ale dezvoltării durabile, a fost aleasă lecția care prezintă toate cele 17  obiective mondiale la toate cele 5 clase implicate în program.

Descrierea activităților

ETAPA 1: la ora de limba franceză

Fetele din fiecare clasă primesc bomboane, dar nu în număr egal. Profesorul oprește cele mai multe bomboane. Elevii sunt întrebați cum s-au simțit și dacă e corect ca unii să nu primească nicio bomboană, alții mai multe sau doar una. Cu ajutorul elevilor, se definește termenul de „inegalitate socială și se scrie pe tablă titlul „Quel monde voulez-vous en 2030?”. Elevii sunt invitați să își imagineze lumea din 2030 și apoi încearcă să definească dezvoltarea durabilă. După vizionarea documentelor video privind obiectivele mondiale, elevii primesc tabelul cu cele 17 obiective mondiale și sunt invitați să le traducă.

ETAPA 2: la ora de desen sau la ora de consiliere și orientare

Elevii din fiecare clasă sunt împărțiți în 5 grupe și sunt rugați să își imagineze o țară pe în care toate cele 17 obiective să fie reprezentate pe hartă. Ei au completat de asemenea individual un tabel cu contribuția personală pentru ca obiectivele mondiale să fie atinse.

Participarea la această inițiativă a fost făcută vizibilă la nivel internațional prin utilizarea instrumentului online Global Digital Map, prin încărcarea de informații și fotografii pe hartă la adresa: https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html?locale_fr

Materialele vor fi afișate pe holurile liceului sau în sălile de clasă.

Întocmit,

prof. Solonaru Elena-Sextilia

Campania 19 zile de activism pentru prevenirea violenței împotriva copiilor și tinerilor 1-19 noiembrie 2018

În scopul promovării campaniei s-au lipit afișe în cele două corpuri de clădire ale Colegiului ″Alexandru cel Bun″, Gura Humorului, în clădirea internatului și în Cabinetul de Asistență Psihopedagogică. S-a adus în atenția profesorilor diriginți, atât în mediul real cât și în mediul virtual (grupul Facebook al profesorilor), durata desfășurării activităților, misiunea, scopul și importanța acestei campanii.

 De-a lungul celor 19 zile, în cadrul Colegiului ″Alexandru cel Bun″ activitățile s-au desfășurat astfel:

1. La nivelul clasei a IX a A (28 elevi), profesor diriginte Pintilie Mariana a realizat activitatea ″Fără reticență despre violență!″, în săptămâna 5-9 noiembrie și a desfășurat patru activități subsumate tematicii, după cum urmează:

  • Ora 1: Prezentarea de către dirigintele clasei, prof. Mariana Pintilie, a temei și a problematicii campaniei, alegerea titlului proiectului, indicarea surselor de documentare, stabilirea tehnicilor de lucru și a formei de organizare a clasei ( 7 grupe a câte 4 membri), opțiunea elevilor pentru tipul de produs: poster/afiș purtător de mesaj;
  • Ora 2: Lectura eseurilor argumentative primite ca temă pentru acasă la ora de limba română și care vizau necesitatea combaterii fenomenuluibullying; dezbatere și interevaluare;
  • Ora 3: Realizarea posterelor/afișelor (7);
  • Ora 4: Expunerea produselor în sala de clasă și prezentarea fiecăruia de către un raportor desemnat de membrii grupei; explicarea alegerii textelor, a graficii, a modelelor conceptuale, a simbolurilor etc.; argumentarea oportunității mesajului; Evaluarea produselor; Expunerea produselor pe unul dintre holurile colegului (parter)
  • Activitățile proiectului au fost popularizate și online, prin postări de mesaje și fotografii în grupul Colegiului Alexandru cel Bun, realizate de șeful clasei, Adrian Diaconiță.

2. La clasa a IX a K (25 elevi, 14 noiembrie) profesor diriginte Negrea Georgeta, a realizat ″Împreună, împotriva abuzului și violenței!″, unde s-a dezbătut problematica violenței și abuzului, cauzele și factorii de risc iar la nivel de echipe elevii au realizat postere pe această tematică

3. Activitatea ,,Dă BLOCK agresivității!” s-a desfășurat cu elevii  clasei 10F, 32 de elevi (Joi, 15 NOIEMBRIE). După introducerea în temă, făcută de către prof. diriginte, s-a vizionat materialul video realizat în 3 secvențe pentru a putea reflecta asupra celor 3 roluri implicate în situațiile de bullying și cyberbullying.S-au adresat întrebări care să ghideze discuția despre clipul prezentat  și despre personajele clipului care îndeplinesc rolul de agresor, victimă, martor. Apoi s-au dezbătut aspecte legate de  comportamentele personajelor prezentate în film care erau: agresor, victimă și martor. În cea de-a doua parte, elevii au fost invitați să identifice soluții și modalități de intervenție care pot fi aplicate de ei înșiși și de întregul colectiv al instituției de învățământ. Clasa a fost împărțită în șase grupe (susținută de diriginte prof. Solonaru Elena-Sextilia).

4. Clasa a X a N (30 elevi, 9 noiembrie) a participat activ la activitatea de prevenire a violenței asupra copiilor. Prin discuții, realizare de postere, lucru în echipă și căutare de informații, elevii au conștientizat că violența nu este nici o soluție, din contră, violența este arma oamenilor slabi. S-a mai discutat despre bullying, ce este și ce nu este un bullyși despre ce poți face în cazul în care ești victimă (profesor diriginte Jucan Daniela).

5. Clasa a XI a D (24 elevi, 15 noiembrie) a dezbătut problema abuzului și a discriminării în rândul copiilor și adolescenților. Elevii au interpretat jocuri de rol prin care au încercat să creeze aspecte relevante din viața persoanelor abuzate, au identificat cauze și soluții pentru prevenția abuzului (profesor diriginte Tănase Sorin Iulian și Zup Andreia Ramona).

6. Pornind de la vizionarea filmului The InevitableDefeat of Mister & Pete, elevii clasei a 11-a G (29 elevi, 13 noiembrie) au discutat pe baza definiției violenței împotriva tinerilor și copiilor, au discutat despre diferența dintre hărțuire și tachinare și au conștientizat impactul negativ și de lungă durată pe care aceasta o are asupra victimelor. Un alt subiect de problemă dezbătută, presărat cu multe exemple personale sau nu, a fost cea a copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate – lipsa de afectivitate putând să transforme copilul/ tânărul într-o victimă, care aderă la grupuri infracționale (profesor diriginte Sabău-Lupașc Diana-Oana și Băeșu Marius-Daniel).

7. Clasa a XI a H (26 elevi, 7 noiembrie) a marcat această campanie prin realizarea a două activități, în cadrul orei de dirigenție: prezentare de proiecte și joc de rol, vizând violența domestică, în acest caz, abuzul părinților asupra copilului. Elevii au participat cu entuziasm la activități, implicându-se activ atât în realizarea proiectelor, cât și în fragmentul dramatic (profesor diriginte Begiu Alina-Sânziana).

8. Clasa a XII a I (23 elevi, 15-16 noiembrie) s-a implicat activ realizând ″o carte″ a luptei împotriva abuzului asupra copiilor și adolescenților. Elevii au căutat informații, au realizat materiale, au avut idei originale și practice. Activitatea a avut un real succes, s-au simțit bine și au lucrat conștiincios. (profesor diriginte Miron-Popescu Ștefania Cecilia și Maftei Elvira).

Materialele realizate de elevi sunt afișate pe holurile liceului, în clasele participante și în Cabinetul de Asistență Psihopedagogică.

 Întocmit,

Profesor Psih. Andreia Zup