Archive for iunie, 2016

Proiectul Jobs

 PROIECTUL „JOBS” – JOB ORIENTATION FOR BUSINESSES AND SCHOOL OPORTUNITATE PENTRU ELEVII DE LA

COLEGIUL Alexandru cel Bun Gura Humorului pentru

O ORIENTARE PROFESIONALĂ DE SUCCES

 

„Cel mai bun mod de a prezice viitorul este de a-l crea”

 (Abraham Lincoln)

 

Şcoala, alături de familie şi mediu contribuie din plin la formarea personalităţii individului. Actul didactic, experienţele, provocările adresate elevilor au ca scop pregătirea acestora pentru a se adapta cât mai rapid şi uşor unei societăţi în continuă schimbare.

Inspiraţia de care dau dovadă cadrele didactice în a crea viitorul elevilor are corespondenţă în regăsirea acestora pe piaţa muncii, fiecare punând la dispoziţia societăţii, abilităţi, competenţe, dăruire.

În anul şcolar 2015-2016 la nivelul Colegiului Alexandru cel Bun  s-a implementat şi derulat proiectul JOBS prin implicarea în acest proiect a clasei 10 M, filiera tehnologică, profil Servicii, specializarea tehnician în hotelărie, sub coordonarea şi îndrumarea a trei cadre didactice, prof. Babici Laura, prof. Condur Liliana, prof. Cuţuhan Mihaela.

JOBS este un proiect din cadrul sprijinului acordat României, ca stat membru al Uniunii Europene, din contribuţia Elveţiei la procesul de extindere a Uniunii Europene. Acest proiect  a fost dezvoltat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România (MECTS), Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic(CNDIPT) şi centrul IPE – International Projects in Education (Proiecte Internaţionale în domeniul Educaţiei) al Universităţii Pedagogice din Zurich.

Obiectivul JOBS este să pregătească elevii din România aflaţi în ultimii ani de gimnaziu şi primii ani de învăţământ tehnic pentru:

a) dobândirea unor competenţe şi abilităţi utile în viaţă;

b) obţinerea unei percepţii realiste privind oportunităţile de pe piaţa muncii în regiunea lor;

c) luarea unei decizii privind educatia lor viitoare şi cariera lor profesională.

„MULŢUMIM JOBS PENTRU OCAZIA DEOSEBITĂ DE A REALIZA CĂ VIITORUL NOSTRU E ÎN MÂINILE NOASTRE DAR ŞI ÎN MÂINILE CELOR CARE SUNT OFERTANŢI PE PIAŢA LOCURILOR DE MUNCĂ!

 PARCĂ TOT MAI CU SPOR MUNCEŞTI LA TINE ACASĂ, ÎN ŢARA TA!”

…Sunt gânduri, vise, emoţii, experienţă şi experienţe transmise de elevii care au avut şansa de a participa la acest antrenant şi inovator proiect.

           

 

Prof. Condur Liliana

Prof. Babici Laura

Prof. Cuţuhan Mihaela

Imagini

 

activitate in grupactiv. jobs

 

STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 2015 SEM1

Colegiul Alexandru cel Bun din Gura Humorului, Suceava şi Colegiul Economic Delta Dunării din Tulcea sunt implicate în Proiectul educaţional interdisciplinar  Repere economice, tradiţii şi cultură – arc peste timpul românesc. Activităţile din cadrul proiectului au demarat în luna decembrie 2015, se vor finaliza în luna iunie 2020 şi implică elevi şi cadre didactice de la cele două unităţi de învăţământ.

Proiectul reprezintă cinci ani de schimburi de bune practici între cele două instituţii de învăţământ şi îşi propune câteva obiective: dezvoltarea colaborării şi a cooperării dintre cadrele didactice de la cele două colegii, atragerea elevilor în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare, promovarea activităţilor interdisciplinare,  valorificarea potenţialului local în formarea de competenţe necesare secolului XXI.

În luna decembrie 2015 cadre didactice de la colegiul din Tulcea au sosit la Gura Humorului pentru a ne cunoaşte şi au vizitat zona. Anul acesta cadre didactice de la Colegiul Alexandru cel Bun au fost invitate la Tulcea unde au avut şansa să descopere oameni şi obiective turistice deosebite.

Au vizitat Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, şi au admirat apusul pe faleza Dunării. S-au plimbat cu catamaranul pe Dunăre până la Mănăstirea Saon. Au ajuns la Lacul Razelm, cetatea Enisala, şi la cel mai vechi sit arheologic din România. Un moment deosebit a fost participarea cu comunicări la Simpozionul din cadrul Festivalului Internaţional al Păstoritului, organizat la Sarighiol de Deal.

S-a socializat, s-au schimbat idei, cadrele didactice de la cele două colegii s-au cunoscut mai bine iar programul activităţilor se va completa permanent în cei cinci ani. Elevii vor fi actorii principali pe tot parcursul proiectului de parteneriat.

Vizita la Tulcea a fost o şansă de a descoperi o parte a ţării cu alte etnii, alte tradiţii şi o cultură foarte diferită. Suntem mândri de Bucovina, de tot ce poate acest colţ de ţară oferi, dar Dobrogea are o altă culoare şi de aceea parteneriatul ne va apropia de ceea ce înseamnă specific al acestei zone. Mulţumim Primăriei din Gura Humorului şi echipei manageriale de la Colegiul Alexandru cel Bun pentru această oportunitate şi mulţumim colegilor din Tulcea care au petrecut timp cu noi şi care doresc să fie parte a acestui proiect educaţional.

 

Prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa