Archive for the ‘Extrașcolare’ Category

Activități educative desfășurate în cadrul proiectului

“STOP TRAFICULUI DE PERSOANE

Cooperare și expertiză pentru prevenirea prin educație a traficului de persoane”

Săptămâna 15-21 octombrie 2018

 

 Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului face parte din rețeaua ”Antitrafic Net Suceava”, rețea de suport care sprijină lupta împotriva traficului de persoane în județul Suceava, realizată în cadrul proiectului ”Reţea de Suport şi Prevenire a Traficului de Persoane în Judeţul Suceava – Antitrafic Net Suceava”.

În săptămâna 15-21 octombrie 2018, 10 profesori au organizat acțiuni de conștientizare și educare a elevilor cu privire la pericolul traficului de persoane. 200 de elevi  de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului au spus NU TRAFICULUI DE PERSOANE prin activitățile desfășurate: realizare de desene, colaje, postere, afișe, vizionare de film, dezbatere, studiu de caz, etc. În cadrul celor 6 activități educative s-au realizat un număr de 38 de afișe/ desene incluzând un mesaj antitrafic, 72 de fotografii tematice și 7 eseuri.

Activitatea 1:

Miercuri, 17.10.2018, cei 29 de elevi ai clasei a 9-a H de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului au învățat prevenirea traficului de persoane.

Activitatea a avut ca obiectiv evidențierea problematicii traficului de persoane, cu toate aspectele pe care le implica. Astfel, elevii au început printr-o discuție liberă clarificarea conceptelor principale ale acestei teme, apoi au lucrat în echipe și au realizat portretul agresorului, portretul victimei, au punctat comportamentele de risc în a deveni victime, au marcat măsurile de prevenție pentru a diminua riscurile de a fi traficat și au elaborat un afiș și un mesaj antitrafic. Profesor Psiholog Dr. Zup Andreia Ramona, Profesor Drelciuc Andreea Mihaela

Activitatea educativă nr. 2

Joi, 18 Octombrie – Ziua Europeană împotriva traficului de persoane, colectivul clasei a 10-a F de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului a participat activ la celebrarea acestei zile. După discuții privind traficul de persoane (exploatarea sexuală, exploatarea prin mucă și traficul de persoane prin obligarea la cerșetorie), cei 32 de elevi au realizat 7 eseuri și 6 desene/afișe împotriva traficului de persoane. Activitățile educative sunt desfășurate în cadrul parteneriatului Antitrafic Net Suceava – 2018. (prof. Solonaru Elena-Sextilia, prof. Batîr-Rusu Florin, prof. Botușan Mihaela). 

Activitatea educativă nr. 3

Vineri, 19 octombrie 2018, elevii claselor IXb (Prof. Băeșu Marius-Daniel și Zup Andreia) și 10L (prof. Băeșu Marius-Daniel și Sabău-Lupașc Diana-Oana) au fost informați cu privire traficul de persoane și modalitățile de exploatare (exploatarea sexuală/obligarea la practicarea prostituției, pornografia infantilă, exploatarea prin muncă, obligarea la cerșetorie, traficul de organe, obligarea la comiterea de infracțiuni). Au fost vizualizate cele trei clipuri „Speranțe la vânzare”, „Exploatarea prin muncă” și „Exploatarea sexuală”. În cea de-a doua parte a programului, aceștia au realizat afișe tematice pe baza discuțiilor privind traficul de persoane și a modalităților de prevenire și combatere a acestui fenomen și în urma vizionării celor 3 clipuri.

Activitatea educativă nr. 4

Activitatea s-a desfășurat în sala multimedia a CAB, la activitate participând un reprezentant ANITP, CR-SV, în persoana doamnei inspector de specialitate Stadler Laura. Prin această activitate s-a urmărit abordarea problematicii specifice situației tinerilor cu risc de victimizare, cu identificarea și punerea în discuție a diverselor situații de vulnerabilitate la care pot fi expuși tinerii precum și identificarea modalităților eficiente de prevenire și înlăturare a pericolelor traficului de persoane prin adoptarea unor atitudini unitare de sprijin și informare a întregii comunități. În timpul activităţii, desfășurată în intervalul orar 10.00 – 12.30 au fost realizate fotografii în care au fost imortalizate diferite momente ale activității. O parte dintre aceste fotografii au fost publicate/postate de doamna inspector Stadler Laura pe site-ul agentiei, în scopul promovării activității. Prof. Tănase Sorin-Iulian, psiholog Zup Andreia-Ramona

Prof. Elena-Sextilia Solonaru

Materiale realizate elevi

Prețuiește educația – proiect de consiliere la clasă

Data: 04.10.2018

Clasa: 9H – 28 elevi

Diriginte: Prof. Drelciuc Andreea Mihaela în colaborare cu prof. psiholog dr. Zup Andreia Ramona

 Activitatea și-a propus să evidențieze importanța educației și să-i ajute pe elevi să conștientizeze rolul școlii în formarea fiecărui individ. Elevii au început prin a delimita conceptul de educație printr-un brainstorming, apoi au decorat un copac cu dezideratele, speranțele, obiectivele și realizările lor în viața de elev, sub îndrumarea profesorului diriginte, elevii împărțiți în șase grupe au realizat portretul profesorului ideal, al profesorului problemă, al elevului ideal, al elevului problemă, au meditat asupra unui prezumtiv model al școlii ideale și al elevului viitorului.

Motto-ul activității a fost constituit de citatul: „Educația este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare și moralizare a omului, iar scopul ei este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de care este susceptibil” (Immanuel Kant).

 prof. Drelciuc Andreea Mihaela

prof. psiholog dr. Zup Andreia Ramona

 

Exemple de activități relevante – Săptămâna Școala altfel, ediția 2017-2018 (9-13 octombrie 2018)

Colegiul nostru își propune să participe la competiția „O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel”.

În fișierul anexat sunt prezentate succinte cele mai reprezentative activități derulate în cadrul Săptămânii „Să știi mai multe, să fii mai bun”, săptămână care a coincis pentru școala noastră cu Zilele Colegiului.

Pentru participarea la această competiție, am selectat câte o activitate pentru următoarele domenii educative: cultural, artistic, tehnic, științific, sportiv, cetățenie democratică și responsabilitate socială, educație ecologică și protecție a mediului, abilități de viață, consiliere și orientare.

prof. Solonaru Elena-Sextilia,
coordonator de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

ANEXA_1_ABILITĂȚI_DE_VIAȚĂ_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI ANEXA_1_ARTISTIC_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI ANEXA_1_CETATENIE_DEMOCRATICA_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI ANEXA_1_CONSILIERE_SI_ORIENTARE_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI ANEXA_1_CULTURAL_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI ANEXA_1_EDUCATIE_ECOLOGICĂ_ȘI_PROTECTIE_A_MEDIULUI_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI ANEXA_1_EDUCATIE_PENTRU_SANATATE_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI ANEXA_1_SPORTIV_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI ANEXA_1_TEHNIC_ȘTIINȚIFIC_COLEGIUL_ALEXANDRU_CEL_BUN_GURA_HUMORULUI

TRAFICUL DE PERSOANE SAU SCLAVIA MODERNĂ

 

Activități educative desfășurate în cadrul parteneriatului Antitrafic Net Suceava – 2017

Săptămâna 16-20 octombrie 2017 – Săptămâna de luptă împotriva traficului de persoane

 

Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului face parte din rețeaua ”Antitrafic Net Suceava”, rețea de suport care sprijină lupta împotriva traficului de persoane în județul Suceava, realizată în cadrul proiectului ”Reţea de Suport şi Prevenire a Traficului de Persoane în Judeţul Suceava – Antitrafic Net Suceava”. Proiectul a fost implementat în perioada Mai – Decembrie 2017 de către Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, inițiat în parteneriat cu Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane Suceava din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, cofinanțat de către Consiliul Județean Suceava, cu sprijinul Instituției Prefectului Județului Suceava, Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava și organizații neguvernamentale din județul Suceava.

După sesiunea de instruire având ca tematică lupta împotriva traficului de persoane la care au participat doamnele profesoare Botușan Mihaela și Solonaru Elena-Sextilia, 14 profesori au organizat în perioada 16 -20 Octombrie 2017 acțiuni de conștientizare și educare a elevilor cu privire la pericolul traficului de persoane. 265 de elevi  de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului au spus NU TRAFICULUI DE PERSOANE prin activitățile desfășurate: realizare de desene, colaje, postere, afișe, scrisori, vizionare de film, dezbatere, studiu de caz, etc. În cadrul celor 8 activități educative s-au realizat un număr de 83 de afișe/ desene incluzând un mesaj antitrafic, 1 filmuleț de scurtă durată, 197 de fotografii tematice.

Toate aceste activități au fost promovate pe pagina de facebook a colegiului (8 postări), precum și pe contul de facebook al rețelei https://www.facebook.com/Suceavaantitraficnet/ (4 postări). Colegiul a participat cu modele de bune practici în vederea educării tinerilor și prevenirii fenomenului traficului de persoane, iar în urma desfășurării concursului, desenul elevei Florea Daniela, clasa a 9-a F a fost premiat în cadrul Festivalului Șanselor Tale, ediția XIII la Suceava, obținând Premiul II la secțiunea Desen.

Activitatea educativă nr. 1: În data de 18 Octombrie – Ziua Europeană împotriva traficului de persoane, colectivul clasei a 9-a F de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului a participat activ la celebrarea acestei zile. După vizionarea filmului „Nefarious” și discuții privind traficul de persoane, cei 33 de elevi au realizat 26 de afișe și mesaje împotriva traficului de persoane. (prof. Solonaru Elena-Sextilia, prof. Batîr-Rusu Florin).

Activitatea educativă nr. 2: În cadrul Consiliului Școlar al Elevilor de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului din data de 18.10.2017 a avut loc activitatea de informare a elevilor cu privire la pericolul reprezentat de traficul de persoane. Doamna profesoară Solonaru Elena-Sextilia a prezentat șefilor claselor activitatea de prevenire împotriva traficului de persoane și a împărțit acestora pliante. Au participat 50 de elevi, 2 profesori (prof. Solonaru Elena Sextilia, coordonator programe și proiecte educative; prof. Rusu Ana-Maria, facilitator CE).

Activitatea educativă nr. 3: În cadrul orei de consiliere și orientare din data de 18 octombrie 2017, domnișoara profesoară Cîmpan Brîndușa Luminița a invitat mai întâi elevii la discuții pe baza următoarelor întrebări: „Ce reprezintă traficul de ființe umane?”, „Este traficul de persoane același lucru cu sclavia?”, „Ce reprezintă prostituția juvenilă? Aveți cunoștință de zone pe glob unde se practică?”, „Care este țara europeană care a legalizat prostituția?”, „Sunteți de accord cu legalizarea prostituției?”, „Care sunt, din ceea ce știți, cauzele care determină o tânără să practice prostituția?”, „Credeți că prostituatele provin doar din medii unde sărăcia este principal problem? Sau sărăcia le face mai vulnerabile?”, „Are familia vreun rol în încurajarea/eliminarea prostituției?”. După vizionarea filmului: Nefarious: Merchant of Souls, elevii din clasa a 11-a A au redactat un text având următoarea cerință: „Prietena ta cea mai bună practică prostituția. Scrie o scrisoare editorului unui ziar local în care ceri ajutor pentru reabilitarea prietenei tale.”

Activitatea educativă nr. 4: Clasa a 9-a G (ştiinţe sociale) de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului a participat activ la celebrarea zilei de 18 Octombrie – Ziua Europeană împotriva traficului de persoane,. După vizionarea filmului „Nefarious (Merchant of soul)” și discuții generate de acesta, elevii au decis să ia atitudine şi să combată – în raport cu vârsta pe care o au – traficul de persoane. Împărţiţi în echipe, au realizat mesaje menite să atragă atenţia asupra acestui pericol. Doamna profesoară Maierean Daniela, profesorul diriginte al clasei, a declarat că a fost surprinsă să descopăre că dintre elevi (cei care au plecat peste hotare cu diverse ocazii) au văzut chiar vitrinele cu femei de închiriat (în Cuba şi în Belgia).

Activitatea educativă nr. 5: Săptămâna 16-20 octombrie a fost dedicată luptei împotriva traficului de persoane iar colectivul clasei a 11 a H a participat activ în cadrul proiectului prin activitățile desfășurate pe 19 octombrie 2017. Vizionarea filmului ”Nefarious” a stârnit discuții aprinse cu privire la traficul de persoane sau referitor la motivele ce determină o persoană să facă prostituție sau să devină traficant de ”carne vie”. Elevii au decis să ia atitudine cu privire la această problemă, realizând afișe împotriva traficului de persoane. (prof. Adriana Alina Apetri)

Activitatea educativă nr. 6: Și colectivul clasei a 11-a N a participat activ în cadrul proiectului prin activități desfășurate în data de 19 octombrie 2017. În urma vizionarii filmului Nefarious, elevii clasei a 11-a N au purtat discuții referitoare la această problemă și au realizat afișe pentru a o combate. (prof. Maria – Magdalena Varvaroi)

Activitatea educativă nr. 7: Activități educative în cadrul parteneriatului Antitrafic Net Suceava 2017 au avut loc și la clasele 11C, 11G, 12G în data de 20.10.2017 încheie săptămâna dedicată luptei împotriva traficului de persoane. În urma vizionării filmului „Nefarious”, s-au discutat modalități de combatere a acestui flagel și elevii au realizat materiale menite să atragă atenția asupra gravității problematicii puse în discuție. (prof. Zup Mariana, prof. Botușan Mihaela, prof. Dragomirescu Raluca)

Activitatea educativă nr. 8: Cu titlul „Traficul de Persoane sau Sclavia Modernă”, colectivul clasei 10G a participat în cadrul acestui proiect prin activitățile susținute în data de 19 octombrie 2017. Ușurința cu care o persoană poate fi manipulată, astfel devenind o victimă și lipsa de scrupule a traficantului, după cum a fost prezentată în filmul ”Nefarious”, a tras un puternic semnal de alarmă. Elevii au realizat cate un portret moral atât al victimei, cât și al traficantului, apoi au realizat afișe, materiale informative ppt și eseuri pe aceeași temă. (prof. Diana Oana Sabău-Lupașc)

            Realizarea de afișe și postere a reprezentat un adevărat succes pentru elevii Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, elevii s-au implicat în realizarea acestora cu foarte multă dăruire și și-au manifestat dorința de a mai participa la astfel de activități. O concluzie general-valabilă a fost aceea că informându-ne putem să ne protejăm şi să nu devenim victime în această „afacere”.

 

prof. Botușan Mihaela

prof. Solonaru Elena-Sextilia

 

Mărțiepurașul de Paști

       Luna martie a debutat la Colegiul Alexandru cel Bun cu un proiect de parteneriat, încheiat între unitatea noastră de învățământ și  Liceul Teoretic Brâncoveau Vodă, din localitatea Urlați, județul Prahova. La inițiativa doamnelor profesoare Mihaela Brînzea, Gabriela Radu (Liceul Teoretic Brâncoveau Vodă), respectiv Alina- Sînziana Begiu (Colegiul Alexandru cel Bun), Mărțiepurașul de Paști a reunit elevi ai celor două instituții școlare, dornici să se implice în activități de voluntariat, menite să aducă un strop de primăvară în rândul unor familii cu posibilități materiale reduse.

     Câteva dintre obiectivele principale ale parteneriatului au vizat:

  • realizarea în comun de activităţi ce au ca scop confecționarea de mărțişoare şi felicitări, încondeierea ouălor de Paşte;
  • comercializarea acestora cu scopul obținerii unui fond pentru dăruirea/ sprijinirea persoanelor singure, copiilor aflați în situații de dificultate, sub îndrumarea profesorilor coordonatori;
  • creşterea disponibilităților de a desfăşura activități care se bazează pe munca în echipă;
  • dezvoltarea abilităţilor de colaborare şi ajutor reciproc prin implicarea în activităţi de voluntariat a tuturor elevilor din liceu;
  • promovarea educației de calitate, inclusiv pentru elevii aparținând grupurilor din medii  dezavantajate și supuse excluziunii;
  • recunoaşterea importanței dialogului şi a solidarității sociale în vederea îmbunatățirii calității vieții şi a păstrării demnității umane;
  • susținerea educației și a formării.

      În cadrul Colegiului Alexandru cel Bun, activitatea a fost promovată cu ajutorul Consiliului elevilor (președinte Lucian Andrei Faraon), reușind să adune la un loc în timp record, elevi voluntari, talentați și implicați. Aceștia au confecționat mărțișoare, felicitări și au încondeiat ouă într-un workshop desfășurat în sala Multimedia.

     Atmosfera a fost veselă și colorată, plină de entuziasm și voie bună. Cu lipici și hârtie colorată, copiii au arătat că stăpânesc foarte bine arta quilling-ului, dovadă mărțișoarele și felicitările originale. Cei mai răbdători și migăloși dintre ei au croșetat/ împletit brățări sau au încondeiat ouă. Fiecare a pus o părticică din sufletul curat în minunatele creații ce au fost ulterior comercializate în incinta colegiului.

      Ultima etapă a proiectului nostru a constat în găsirea familiei care să se bucure de venirea Iepurașului, un pic mai devreme anul acesta. Pe grupul Donează- Gura Humorului, administrat de doamna Adriana Crăiuț, ne-a atras atenția cazul a șase copii (cu vârste între 2.6- 10 ani) crescuți doar de tatăl lor, mama fiind închisă pentru furt. După ce am aflat toate detaliile și ne-am asigurat că este o familie care într-adevăr are nevoie de ajutor, am format o echipă de voluntari din clasele a 10aB, respectiv a 10aH,  aceștia ajutându-ne la cumpărături și la împărțit darurile.

Ajunși la fața locului, am găsit niște copilași cuminți și răbdători, tatăl având mare grijă de ei, în ciuda greutăților zilnice. Am fost primiți cu bucurie și recunoștință, iar sufletele noastre s-au umplut de speranță, căci da, există un licăr de speranță chiar și în cel mai adânc abis.

       Felicitări tuturor celor care s-au implicat și credem că prin această acțiune caritabilă se va conștientiza faptul că stă în puterea noastră să înfăptuim mici miracole, aducătoare de zâmbet și speranță.

 

Prof. Alina- Sînziana Begiu

 

Astăzi, 29.03.2018 s-a desfășurat activitatea Hai la teatru! realizată în cadrul proiectului SNAC Împreună pentru o lume mai tolerantă al Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Humorului. Beneficiarii acestui proiect sunt copiii de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului și de la Servicii Multifuncţionale Pentru Copilul Aflat În Dificultate Gura Humorului.

Obiectivele acestei activități au fost consolidarea abilităților copiilor de a trăi împreună într-o societate unită și solidară în care contează valențele umanitare, cultivarea respectului pentru actul artistic.

Activitatea a fost coordonată de doamna profesoară Sabău-Lupașc Diana-Oana de la Colegiul „Alexandru cel Bun”. La activitate au participat 20 de elevi de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului, precum și elevi voluntari din clasele 10C, 10G și 12F de la Colegiul ,,Alexandru cel Bun” Gura Humorului.

Zâmbește românește – decembrie 2017

În perioada 27-29 noiembrie 2017 s-a desfășurat activitatea „Zâmbește românește”. Elevii și profesorii Colegiului „Alexandru cel Bun” au răspuns afirmativ inițiativei Consiliului Elevilor purtând ii, costume sau elemente tradiționale și naționale.

Au fost 3 zile de sărbătoare, în care nu au lipsit zâmbetul și elementul tradițional.

Mulțumim Consilului Elevilor Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura humorului pentru această activitate frumoasă!

 

prof. Elena-Sextilia Solonaru

În perioada 18-26 noiembrie 2017 s-a desfășurat cea de-a XIX-a ediție a Săptămânii Educaţiei Globale (Global Education Week GEW), program facilitat de Centrul Nord – Sud al Consiliului Europei, cu tema „Lumea mea depinde de noi” (My world depends on us).

Elevii Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Humorului au participat la activități de informare privind  drepturile omului, educația interculturală, educația pentru pace și soluționarea conflictelor. Activitățile au avut ca scop înțelegerea problemelor fundamentale ale cetățeniei globale. 6 membri ai Clubului de debate „Dialectica” au participat la un meci cu tema Toleranța – modalitate de evitare a conflictelor.

Toate activitățile au avut ca obiective dobândirea unei atitudini de respect pentru diversitate, înțelegerea cauzelor și efectelor problemelor majore care afectează lumea și conștientizarea rolului nostru ca cetățeni ai acestei lumi.

prof. Elena-Sextilia Solonaru

AFIS

 

Colegiul nostru își propune să participe la competiția „O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel”.

Pentru participarea la această competiție, am selectat câte o activitate pentru următoarele domenii educative: cultural, artistic, tehnic, științific, sportiv, cetățenie democratică și responsabilitate socială, educație ecologică și protecție a mediului, abilități de viață, consiliere și orientare.

În fișierul anexat sunt prezentate succinte cele mai reprezentative activități derulate în cadrul Săptămânii „Să știi mai multe, să fii mai bun”, săptămână care a coincis pentru școala noastră cu Zilele Colegiului.

prof. Solonaru Elena-Sextilia,
coordonator de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

 

O activitate de succes în săptămâna Școala altfel, COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI

Imagini și contraste în Hajdúszoboszló

 La inițiativa Primăriei Gura Humorului a fost realizată și anul acesta o excursie de care au beneficiat  40 de elevi cu rezultate la nivel județean, național și internațional de la Colegiul  „Alexandru cel Bun”, Școala Gimnazială Nr.1, Școala Gimnazială  „Petru Comarnescu”, Școala Gimnazială „Teodor Bălan” și Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului. Excursia s-a desfășurat în perioada 5-8 septembrie, având ca destinație Hajdúszoboszló, Ungaria. Consiliul Local al Primăriei Gura Humorului a asigurat transportul, 3 nopți cazare și masă regim demipensiune, intrarea la Aqua Palace Hajdúszoboszló, intrarea la Grădina Zoologică Nyiregyhaza, precum și masa de prânz în ziua de întoarcere spre casă. De asemenea, Fundația Te aud România Gura Humorului a asigurat intrarea la ștrand și Aqua Parc.

Grupul de elevi a plecat din Gura Humorului la ora 6:00, fiind însoțit de 6 profesori. Am ajuns în Hajdúszoboszló în seara aceleiași zile, în jurul orei 20.00, unde am fost întâmpinați de către personalul hotelului Hollidays, un hotel de 3 stele, primitor, foarte curat, piscină interioară, internet, televiziune cu programe românești, restaurant pentru mic dejun și cină, terase exterioare, zonă de agrement (masă de ping pong, șah, remi, biliard), personal vorbitor de limba română.

În dimineața celei de-a doua zile, după micul dejun copios, am plecat însoțiți de către profesori spre Aqua Palace Hajdúszoboszló, unde ne-am putut bucura de piscinele acoperite, tobogane, băi termale, surf, masaj. Din cauza vremii neprietenoase, am rămas până după amiază în această locație, dar nu știm când a zburat timpul. La ora 18:00 ne-am întors la hotel pentru a lua cina, după care am vizitat orașul.

Miercuri a fost ziua cea mai frumoasă, vremea a fost prietena noastră și ne-am putut bucura de ștrand și de Aqua Parc: piscină cu ape termale, piscină cu valuri, tobogane diverse, langoși, înghețată, adrenalină, bucurie și zâmbete sunt cuvintele cheie ale acestei zile de neuitat. De îndată ce soarele a început să se topească în nemărginitul orizont ce se deschidea în fața noastră, am pornit pe străzile orașului în încercarea de a găsi cadoul potrivit pentru cei de acasă. După cină, am îmbinat utilul cu plăcutul în hypermarketul Tesco, unde ne-am aprovizionat cu mâncare pentru drumul lung de întoarcere acasă, continuând căutarea celui mai reprezentativ suvenir pentru cei dragi.

Pentru că ne-am dorit să profităm din plin de Hajdúszoboszló, am lăsat pentru cea de-a patra zi vizitarea centrului orașului Debrecen. Un oraș curat, ale cărui clădiri impresionează prin design și coloristică, care invită la o revenire. Am pornit apoi spre Nyiregyhaza, unde am vizitat Grădina Zoologică cea mai mare din Ungaria, care se află într-o pădure imensă de 35 de hectare, împărțită pe continente, astfel încât vizitatorii pot observa modul în care  trăiesc animalele în anumite părți ale lumii, fiecare animal având amenajat un spațiu generos din habitatul în care trăiește. Aici se află 5.000 de animale și aproape 500 de specii: girafe, elefanți, lei, jaguari, hipopotami, tigri, zebre, flamingo, etc. Spectacolul cu foci ne-a delectat amiaza dinaintea plecării.

Astfel s-a încheiat o experiență care lasă în urma sa doar amintiri plăcute: amintiri despre locuri și despre oameni care au dat formă acelor spații, transformându-le în imagini veșnic vii în mintea noastră. Chiar dacă totul a durat 4 zile, acestea au fost mai degrabă o singură secundă pe care am trăit-o într-un loc nou, înconjurați de o mare de oameni, toți aflați într-o mare călătorie, uneori definitorie pentru ceea ce va urma.

Nimic din toate acestea nu ar fi putut însă fi posibile fără sprijinul autorităților locale, al domnului primar Marius Ioan Ursaciuc, al doamnei Nadia Crețuleac și totodată fără sprijinul echipelor manageriale ale instituțiilor școlare din oraș care, împreună sprijină performanța, încurajează elevii să redescopere bucuria adusă de un simplu verb „a învăța”. Astfel, elevilor premiați în cadrul olimpiadelor județene, naționale și internaționale li se amintește că efortul depus a fost observat de către ceilalți și a contribuit la o schimbare. Asemenea proiecte nu pot fi decât lăudate, iar celor ce s-au gândit să le pună în aplicare nu putem decât să le mulțumim și să le dorim să aibă parte de același succes și în viitor în sprijinirea generațiilor care vor călca pe drumul cunoașterii.

Carmen Oanea, clasa a 12-a D

prof. Tudor Cristina Profira

prof. Elena Sextilia Solonaru

 

Cautare in sait
Galeria foto
Calendar
noiembrie 2018
Lu Ma Mi Jo Vi Du
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930