Archive for martie, 2015

DISTRIBUŢIA EFECTIVELOR DE ELEVI, DIN ANUL ŞCOLAR 2017-2018,
ÎN FUNCŢIE DE FILIERĂ, PROFIL / DOMENIU, SPECIALIZARE / CALIFICARE PROFESIONALĂ
Nr. Crt. Nivel Filieră Profil / Domeniu Specializare / Calificare profesională Număr clase Număr elevi
 
1. Liceal teoretică real Matematică-informatică a-IX-a 2 63
a-X-a 2 64
a-XI-a 2 48
a-XII-a 2 51
teoretică real ştiinţe ale naturii a-IX-a 1 36
a-X-a 2 64
A X-a 1 25
a-XI-a 1 33
a-XII-a 1 31
teoretică umanist ştiinţe sociale a-IX-a 2 74
A IX-a FR 1 25
a-X-a 1 33
a-XI-a 1 32
a-XII-a                         2 49
teoretică umanist filologie a-IX-a 1 34
a-X-a 1 31
a-XI-a 1 28
a-XII-a 1 29
tehnologică tehnic Electronică automatizări/ tehnician în automatizări a-IX-a 1 27
a-X-a 1 32
Electronică automatizări/ Electronist aparate şi echipamente a-XI-a 1 25
Electronică automatizări/ tehnician în automatizări a-XII-a 1 25
tehnologică servicii Economic/ tehnician în activităţi economice a-IX-a 2 61
Economic a-X-a 1 34
Economic/ administraţie a-XI-a 3 81
Economic/ tehnician administraţieEconomic/ tehnician în activităţi economice a-XII-aa XII-a 1 1 28 32
tehnologică servicii Turism şi alimentaţie/ predare parţială polonăTurism şi alimentaţie/ tehnician în turism a-IX-aa IX-a 12 32 64
Turism şi alimentaşie/ predare parţială polonăTurism şi alimentaţie/ tehnician în turism a-X-aa X/a 1 2 29 63
Turism şi alimentaţie/ lucrător hotelierTurism şi alimentaţie/ lucrător hotelier/ predare parţială polonăTurism şi alimentaţie/ ospătar/ vânzător în unităţi de alimentaţie a-XI-aa XI-aa XI/a 1 1 1 31 18 32
Turism şi alimentaţie/ tehnician în turism a-XII-a 1 29
tehnologică tehnic Mecanică/ tehnician transporturiConstrucţii, instalaţii şi lucrări publice/ tehnician în construcţii, instalaţii şi lucrări publiceIndustrie textilă şi pielărie/ tehnician designer vestimentar a-IX-aa IX-aa IX-a 211 61 29

35
MecanicăConstrucţii, instalaţii şi lucrări publice/ tehnician în construcţii, instalaţii şi lucrări publice a-X-aa X/a 11 27 21
Mecanică/ mecanică autoIndustrie textilă şi pielărie/ confecţioner produse textile a-XI-aa XI-a 1 1 19 22
Tehnician în automatizăriTehnician designer vestimentar a-XII-aa XII-a 11 2524
tehnologică tehnic Tehnician în transporturi a XII-a RP 1 27
servicii Tehnician în hotelărie a XII-a RP 1 25
tehnic Tehnician transporturi a XIII-a RP 1 22
servicii Tehnician în hotelărie a XIII-a RP 1 21
Servicii Tehnician în comerţ a XIII-a RP 1 17
servicii Tehnician în comerţ a XIII-a RP SERAL 1 24
tehnic Tehnician transporturi a XIV-a RP SERAL 1 19
    -
4. Postliceal  
  -

PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE

Director: URSACIUC MIHAELA, grad didactic I

Director adjunct: PINTILIE MARIANA, grad didactic I

Director adjunct: LILIANA  CONDUR, grad didactic I

PERSONAL DIDACTIC

Personal didactic angajat: Total Preşcolar Primar Gimnazial Liceal Postliceal
- cadre didactice titulare 71
- cadre didactice suplinitoare cu norma de bază în unitatea de învăţământ 29

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic Necalificat
Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără definitivat
2 41 16 33 9

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Total personal didactic auxiliar: 17 din care calificat pentru postul ocupat 14

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal didactic auxiliar,  conform normativelor în vigoare: 100%

PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)

Total personal nedidactic angajat: 24 din care calificat pentru postul ocupat    24

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal nedidactic,  conform normativelor în vigoare: 100%

Tabel personal didactic si nedidactic

În perioada 10 ianuarie-28 februarie 2015 Facultatea de Business din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, în colaborare cu S.C. SISTEC-SBSOL SRL, a organizat prima ediţie a concursului naţional de eseuri: “Succesul în ospitalitate şi turism”.

Pentru a participa la concurs, elevii au redactat un eseu pe baza unor cerinţe cum ar fi: tema eseului să fie legată de administrarea afacerilor în industria turismului şi a ospitalităţii din România. În ceea ce priveşte vocabularul utilizat în eseu, elevilor li s-a solicitat să includă termeni cheie precum: turism, ospitalitate, afacere, vacanță, specific local, regional sau național, destinație turistică, tradiții și obiceiuri, gastronomie, România. Titlul eseului a fost stability de către elev împreună cu profesorul coordonator.

La concurs s-au înscris 235 de elevi din 22 judeţe / 50 localităţi / 81 licee din România. Colegiul nostru a fost reprezentat de următorii elevi coordonaţi de profesori din din Catedra de Servicii şi Economic: Bîrsan Alexandra 12P (prof. Vrînceanu Maria), Bodron Nadia 11P (prof. Vrînceanu Maria), Boşca Lavinia Andreea 12I (prof. Maftei Elvira), Cohut Agneşka 12 I (prof. Cuţuhan Mihaela), Forminte Paula 12P (prof. Cuţuhan Mihaela), Ianoş Ana Maria 12 H (prof. Vrînceanu Maria), Lăutaru Luiza Alexandra 11K (prof. Hlade Ecaterina), Lehaci Crina Niculina 12H (prof. Hlade Ecaterina), Obadă Anda Maria 12I (prof. Maftei Elvira), Piotrovschi Boreslav Cazimir 11I (prof. Maftei Elvira), Puşcaşu Beatrice Florentina 12R (prof. Cuţuhan Mihaela), Revai Monica Ecaterina 12I (prof. Gemanari Mariana), Roşca Ionela Petruţa 12 R (prof. coord. Cuţuhan Mihaela), Vălean Paula Valentina 11I (prof. Maftei Elvira), Volanschi Cosmina 11I (prof. Maftei Elvira), Zara Aurica 12H (prof. coord. Orhean Ionuţ Constantin).

Evaluarea eseurilor înscrise în concurs s-a realizat în perioada 2 martie – 14 martie 2015 de către o comisie formată din cadre didactice ale Facultăţii de Business, după metoda „double blind review” pentru a asigura premisele unei evaluări obiective. Fiecare membru al comisiei a notat lucrarea de la 1 la 10, punctajul final al lucrării fiind reprezentat de media aritmetică a notelor fiecărui evaluator. Profesorii coordonatori au fost evaluaţi de către comisia de evaluare pe baza numărului de lucrări coordonate şi a calităţii acestora. Punctajul final s-a stabilit după următorul algoritm:  unde C este un coeficient cu valori între 0,5 şi 1 stabilit în funcţie de numărul de lucrări coordonate, iar Nmed este media aritmetică a punctajelor finale ale lucrărilor coordonate.

În urma evaluării, următorii elevi din cadrul colegiului nostru au fost premiaţi după cum urmează: Bîrsan Alexandra 12P (prof. coord. Vrînceanu Maria) -Menţiunea I – 8,83 PUNCTE, Puşcaşu Beatrice Florentina 12R (prof. coord. Cuţuhan Mihaela) – Mențiunea I – 8,83 PUNCTE,  Cohut Agneşka12 I (prof. coord. Cuţuhan Mihaela) – Mentiunea II – 8,67 PUNCTE,  Roşca Ionela Petruţa 12 R (prof. coord. Cuţuhan Mihaela) – Mențiunea III – 8,33 PUNCTE.

Doamna profesor CUŢUHAN MIHAELA din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun din Gura Humorului, Suceava a câştigat un laptop şi un rucsac pentru laptop oferite de către partenerul S.C. SISTEC-SBSOL SRL. Media eseurilor coordonate de către doamna  professor a fost cea mai mare medie înregistrată de către profesorii coordonatori, respectiv 8,50 – PREMIUL I.

Premierea câştigătorilor se va face într-un cadru festiv stabilit de către Facultatea de Business din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca în perioada imediat următoare.

Toţi elevii şi profesorii coordonatori participanţi vor primi diplome de participare.

 

 

Profesor Mihaela Cuţuhan

Cautare in sait
Galeria foto
Calendar
martie 2015
Lu Ma Mi Jo Vi Du
« Dec   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031