Archive for mai, 2012

Totul a început cu un apel citit pe pagina www.edu.ro, o invitaţie de a participa la Competiţia Naţională Şcoală Europeană. A continuat cu multă muncă, cu adunarea materialelor necesare participării la concurs. Toate activităţile desfăşurate la nivelul Colegiului Alexandru cel Bun în ultimii ani, toate rezultatele şi tot ce a avut ecou european a fost cu grijă adunat, proiecte derulate sau în curs de derulare au fost puse în ordine.
Timpul a fost scurt dar nu a contat. Întotdeauna există echipa care pune în mişcare câte o acţiune de acest gen şi care crede în ceea ce face. Director Ursaciuc Mihaela a sperat de la ]nceput că există şanse şi că eforturile nu vor fi zadarnice. A pus la punct Planurile manageriale şi a verificat cu atenţie modul în care toţi şi-au desfăşurat activitatea. Director adjunct Pintilie Mariana s-a ocupat de identificarea valorilor europene dezvoltate în cadrul Colegiului şi de inventarierea şi descrierea acţiunilor care au contribuit la promovarea şi dezvoltarea acestor valori. A fost necesară în acest sens şi evaluarea caracteristicilor instituţiei, relevante pentru dimensiunea europeană a educaţiei. Director adjunct Dan Gheorghe a adunat proiectele existente deja sau în curs de derulare.
Ceilalţi membri ai echipei de proiect au încercat să contureze portofoliile care urmau să fie expediate la Timişoara cu data limită 12 martie 2012. Nu a fost uşor. S-a lucrat pe comisii metodice. S-au implicat în acest proiect următoarele cadre didactice: Mihorianu Adriana Alina, Tiron Constantin, Solonaru Elena Sextilia, Tudor Profira Cristina, Cîmpan Brînduşa Luminiţa, Jucan Daniela, Boca Ştefania, Sabău Lupaşc Diana Oana, Negrea Georgeta Zenovia, Rusu Daniel, Rusu Ana Maria, Botuşan Mihaela, Chichifoi Aurel, Hojbotă Rodica, Croitoru Maria, Condur Liliana, Pralia Elena, Axentioi Anca. Aceştia au descris proiectele, parteneriatele, au centralizat dovezile care să susţină activităţile desfăşurate. Pe 12 martie 2012 a fost expediat la Timişoara un pachet de cca 8 kg.
Pe data de 7 mai, pe aceeaşi pagină a Ministerului a apărut lista cu şcolile câştigătoare şi confirmarea titlului. Colegiul Alexandru cel Bun a devenit Şcoală Europeană şi ocupă locul 8 între cele 101 şcoli care intră în posesia titlului.
La Colegiul Alexandru cel Bun se munceşte mult şi există implicare. Amintim aici proiectele şi programele în care a fost şi în care este implicată instituţia, activităţi care implică un număr foarte mari de elevi ai colegiului:
• Proiectul LEONARDO DA VINCI-Pregătirea formatorilor în scopul dobândirii de competenţe în domeniul educaţiei nonformale (FnonF), la care a participat director adjunct, prof. Mariana Pintilie (Spania)
• Bursa COMENIUS-Mobilităţi de formare individuală cu tema: “Diversitatea educaţiei europene”la care a participat prof. Anca Axentioi ( Riga, Letonia)
• Proiectul COMENIUS: Language, Methodology and Culture, la care a participat prof. Jucan Daniela (Brighton, Marea Britanie)
• Programul YOUTH IN ACTION la care a a avut două participări prof. Negrea Georgeta (Malazgirt, Turcia; Mus, Turcia)
• Programul YOUTH IN ACTION la care au participat elevele Irina Rusen, 12A şi Eliza Dumitrache, 12A (Bologna, Italia, Palermo, Italia)
• Proiectul THINK! ACT! PROTECT! (TAP) la care au participat prof. Rusu Daniel, prof. Rusu Ana Maria
• Proiectul CREFECO (Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale) Activité Formation aux TICE1 la care a participat prof. Tiron Constantin (Sofia, Bulgaria)
• Proiectul educaţional internaţional COPIII BUCOVINEI care presupune implicarea a 13 cadre didactice, 100 elevi de etnie polonă şi elevi români ai Colegiului Alexandru cel Bun
• Proiectul internaţional MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES realizat prin colaborarea profesorilor de matematică şi a profesorilor de limba franceză
• Proiectul CONNECTING CLASSROOMS coordonat de British Council, Inspectoratul Şcolar al judeţului Suceava, Inspectoratul Şcolar al judeţului Arad
• Proiectul JUNIOR ACHIEVEMENT
• Proiectul educaţional AMFITRIONII coordonat de prof. Croitoru Maria
• Proiectul SES–RO-GHMECH AND RO-GHELEC în colaborare cu Fundaţia industriei germane pentru Cooperare Internaţională (Stiftung der deutschen Wirtschaft für Internationale Zusammenarbeit)
• Proiectul PENTRU O ROMÂNIE VERDE! care cuprinde activităţi generate de următoarele programe naţionale şi internaţionale: LET’S DO IT, ROMANIA!, ZIUA PĂMÂNTULUI, SPRING DAY şi concursuri la nivelul Colegiului Alexandru cel Bun sau la nivel judeţean ( 10 pentru şcoala mea), proiect coordonat de prof. Mihorianu Adriana Alina, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa
• Proiectul „ŞCOLILE: PARTENERE ALE VIITORULUI” (SCHULEN: PARNER DER ZUKUNFT) coordonat de MINISTERUL DE EXTERNE GERMAN şi realizat în cooperare cu GOETHE-INSTITUT, BIROUL CENTRAL PENTRU ŞCOLI ÎN STRĂINĂTATE (ZFA – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), SERVICIUL DE SCHIMB ACADEMIC (DAAD – Deutsche Akademische Austauschdienst), SERVICIUL DE SCHIMB PEDAGOGIC (PAD – Pädagogische Austauschdienst), MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
• ŞCOALA DE VARĂ DE LIMBA POLONĂ – ATELIERE DE LIMBĂ ŞI PRACTICĂ PROFESIONALĂ PENTRU ELEVII DE ETNIE POLONĂ DIN BUCOVINA, proiect coordonat la nivelul Colegiului Alexandru cel Bun de prof. Solonaru Elena Sextilia, prof. Botuşan Mihaela
• Proiectul ORACLE ACADEMY – în parteneriat cu MECTS, coordonat de prof. Hojbotă Rodica
• Centrul de testare acreditat ECDL (European Computer Drive Licence) existent la Colegiul Alexandru cel Bun şi coordonat de prof. Chichifoi Aurel
• Proiectul Internaţional GLOBAL ENGLISH, cu participarea profesorilor de limba engleză şi a elevilor Colegiului Alexandru cel Bun, proiect coordonat de prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa
• Proiectul PRIETENI FĂRĂ FRONTIERE (Des amis sans frontieres) realizat cu elevii de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Sf. Andrei Gura Humorului şi Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului, coordonat de prof. Rusu Daniel
• Proiectul NEW FRIENDS – STUDENT EXCHANGE PROJECT – în cadrul Parteneriatului cu Zespol Skol nr. 1 Gimnazjum i Liceum im.Ks.P.Skargi şi Zespol Skol nr. 2 im. Stanislawa Staaszica- Szamotuly, Polonia, coordonator prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa
• Proiectul de colaborare ROM-POL II –între Colegiul Alexandru cel Bun şi Liceul nr. XLIII Lodz, Polonia, coordonat de director prof. Ursaciuc Mihaela
• Proiectul bilateral cu Institutul Rural de Educaţie şi Orientare „Pignerie” din Laval (Institut Rural d’Education et d’Orientation « La Pignerie » Laval), coordonat de prof. Tiron Constantin, prof. Solonaru Elena Sextilia, prof. Varvaroi Maria Magdalena, prof. Condur Liliana
• Parteneriatul şcolar „Przyjaciele y Amigos”, cu Colegiul Naţional Petru Rareş, coordonat de prof. Boca Ştefania şi prof. Norocel Ancuţa (CN Petru Rareş)
• Parteneriatul educaţional între Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului şi Liceul Teoretic Alexandru cel Bun Rezina, Republica Moldova, coordonat de director prof. Mihaela Ursaciuc şi prof. Ludmila Romanov Ceban, director Liceului Teoretic Alexandru cel Bun Rezina
• Proiectul COMPETENŢE ŞI PERFORMANŢĂ desfăşurat la nivelul comisiei metodice a profesorilor de limbi moderne şi care are în vedere concursurile şi atestatele lingvistice la nivelul comisiei
• CLUB DE TEATRU ÎN LIMBA ENGLEZĂ – trupa AS WE ARE şi trupa GOOD MOURNING – coordonator prof. Sabău Lupaşc Diana Oana
• ŞCOALA DE VARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ CU LECTORI SCOŢIENI (SCROLL), coordonată de prof. Tudor Profira Cristina
• Proiectul derulat în colaborare cu FULBRIGHT şi CENTRUL CULTURAL AMERICAN, BUCURESTI, coordonat de director prof. Ursaciuc Mihaela, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa
• Proiectul CENTRE START-UP PENTRU TINERI-START-UP, CENTRE FOR YOUNG PEOPLE-START YOU/ Axa prioritară: „Corelaţia învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”/ Domeniul major de intervenţie: „Tranzacţia de la şcoală la viaţa socială”, coordonat de prof. Pralia Elena
• Proiectul TINERI CANDIDAŢI PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN AL TINERILOR (EYP- European Youth Parliament, România), coordonat de prof. Rusu Daniel, prof. Tudor Profira Cristina
• Clubul de DEBATE, coordonat de prof. Rusu Daniel
• Programul YOUNG LEADERS în colaborare cu Institutul ASPEN, Romania, coordonat de prof. Rusu Daniel, prof. Tudor Profira Cristina
• Proiectul caritabil DĂRUIND VEI DOBÂNDI coordonat de prof. Cristina Tudor, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa, prof. Mihorianu Adriana Alina
• Proiectul caritabil FII DAR VOLUNTAR! coordonat de prof. Sofian Boca Floarea Nicoleta, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa, prof. Mihorianu Adriana Alina
• Proiectul ISTORIE. CULTURĂ. EDUCAŢIE. CENTENARUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL DIN GURA HUMORULUI, coordonat de director prof. Ursaciuc Mihaela

Activităţi cu impact naţional organizate de Colegiul Alexandru cel Bun:
• OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA GERMANĂ ŞI RUSĂ MODERNĂ, 2010
• ŞCOALA DE IARNĂ A EDUCAŢIEI DE EXCELENŢĂ, un proiect organizat de IRSCA Gifted Education şi EDUGATE în colaborare cu Asociaţia nonprofit 7×7 Gura Humorului, Colegiul Alexandru cel Bun, Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava şi ISJ Suceava, 2010
• TABĂRA NAŢIONALĂ DE CHIMIE, 2010
• OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ŞTIINŢE SOCIALE, 2012

Prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa
Prof. Mihorianu Adriana Alina

În perioada 16 – 22 aprilie 2012 30 de cadre didactice, foşti, viitori sau actuali elevi ai Colegiului Alexandru cel Bun au călătorit în Europa într-o excursie organizată prin firma Happy Tour. Noutatea excursiei a constat în faptul că am petrecut o săptămână împreună, profesori şi elevi şi am cunoscut mai bine nişte elevi deosebiţi.
Traseul a inclus Budapesta (Ungaria), Bratislava (Slovacia), Praga (Cehia), Dresda (Germania), Viena (Austria), cu cazare în Budapesta – Hotel Polus şi Lucky şi Praga – Hotel Fortuna Rhea. Transportul a fost asigurat cu autocarul, cu doi şoferi profesionişti cunoscători ai traseului. Obiectivele traseului au îmbinat istoria cu religia, cu elemente de cultură şi civilizaţie, cu shopping şi distracţii. Vremea a fost superbă deşi prognoza la plecarea de acasă era destul de sumbră. Am avut soare, căldură şi multe de văzut.
Am plecat din Gura Humorului luni, 16 aprilie, la 10 seara, iar în Ungaria am intrat spre dimineaţă. Pe la ora 11 am ajuns la hotel dar conform regulamentului abia la 12 am fost cazaţi, am avut astfel ocazia să ne plimbăm prin zonă şi să bem o cafea. În afară de limba maghiară nu aveam altă posibilitate de comunicare dar toată lumea s-a descurcat. După 4 ore de odihnă am plecat cu autocarul pe malul Dunării. În drum spre ponton am oprit la Complexul Milenium, atât de sobru, distins şi impecabil. S-au făcut fotografii iar la ora 9 seara ne-am îmbarcat pentru o croazieră de o oră şi jumătate. Pe vas ne-am bucurat de mâncare tradiţională românească, printre altele de sarmale, iar prezentarea, foarte detaliată, a fost făcută de ghid român. Budapesta a rămas din acel moment, pentru mulţi dintre noi, un oraş superb în care mintea umană a ştiut să exploateze la maxim fiecare detaliu şi fiecare obiectiv. Noaptea în Budapesta este o feerie de culoare şi de lumină şi e imposibil să uiţi imaginile care te înconjoară din toate părţile spre a nu fi trecute cu vederea: Palatul Regal, Parlamentul cu structură gotică, podurile peste Dunăre care fac legătura între Buda şi Pesta. Nu poţi să nu te simţi bine când eşti invadat de atâta frumos.
Miercuri dimineaţă am plecat spre Praga şi am oprit în Bratislava. Străduţe înguste, totul rămas încremenit în timp dar foarte bine conservat. Am vizitat unul dintre numeroasele castele ale Slovaciei, ţară pentru care turismul chiar reprezintă o prioritate. Am oprit în Piaţa Centrală la o terasă şi am băut, pe un soare fierbinte, prima bere în afara ţării. Acolo a existat şi un moment în care chiar am simţit că a fi român nu e întotdeauna o mândrie. O cerşetoare cu doi copii, la fel de negri şi de murdari ca şi ea, s-a dovedit a fi româncă. A folosit limba română ca să ceară ceva, dar am stiut înainte să deschidă gura că e de-a noastră. Imediat au venit doi poliţişti care i-au cerut documentele şi au luat-o la întrebări, moment în care am respirat uşuraţi. Penibil, oricum, să întâlneşti departe de casă elemente clare de incultură şi de proastă reclamă care nu fac cinste ţării tale. În Slovacia am intenţionat să vizităm şi Peştera Punkva, la care am ajuns destul de greu, după un drum prin pădure. Citisem că poate fi vizitată cu barca cu motor pe râul subteran care o traversează. Am ajuns prea târziu, programul era până la 17, dar ne-a prins bine drumul prin pădure.
Joi am vizitat pe jos Centrul Vechi, Castelul din Praga, Mănăstirea Loretta din secolul XVII unde se află şi parte din tezaur, Podul Carol, Turnul cu ceas din secolul XV. Impresionant a fost că la ora 2 după amiază o mulţime de oameni s-a adunat sub turn şi a aşteptat ca Isus urmat de cei 12 apostoli să iasă să indice ora exactă. Imaginea oraşului, şi a Pieţei văzută din turn e copleşitoare. Am urcat cu un ascensor de sticlă împreună cu foarte mulţi asiatici pe care i-am găsit pretutindeni şi care demonstrează clar că Europa are foarte multe de oferit. Schimbarea Gărzii la Castelul Praga, fostă reşedinţă a regilor şi actuală reşedinţă a preşedintelui statului, Vaclav Klaus, a fost un moment special de care ne-am bucurat în mijlocul unei mulţimi imense care urmărea ritualul.
Ghidul pe care l-am avut a fost impresionant. Plecat de 40 de ani din România, dar legat sufleteşte de ţara de origine şi de monarhia românească, acesta ne-a purtat prin Cehia, prin Germania şi chiar prin România trecută şi contemporană, datorită informaţiilor complete şi a detaliilor pe care le deţine. Ani, evenimente, conflicte, politică, personalităţi, modern şi vechi, totul ni s-a oferit din plin. Am remarcat pregătirea unui ghid internaţional, plăcerea cu care a însoţit grupul şi dorinţa de a ne face să ne simţim bine. Pentru cineva interesat de ceea ce vede, ghidul înseamnă foarte mult într-o ţară străină. După amiază am vizitat Grădina Zoologică, amenajată foarte frumos, pe o suprafaţă enormă, cu animalele lăsate să trăiască în habitatul lor. A fost o plimbare adevărată, relaxantă şi ne-a oferit şansa să descoperim noi specii. Jungla Indoneziană, Planeta maimuţelor sunt doar câteva dintre atracţiile uneia dintre cele mai mari grădini zoologice din Europa. Seara am petrecut-o la un club; am trăit şi această experienţă.
Vineri am plecat spre Germania. Dresda ne-a fost prezentat ca un oraş care s-a refăcut aproape complet după bombardamentele din al doilea Război Mondial, un oraş cu oameni modeşti şi calzi, traversat de râul Elba. Aşa l-am perceput şi noi. Catedrala Lutherană, care păstrează încă urmele suferinţelor trecutului, a fost un loc impresionant, mai ales prin prezentarea făcută acesteia. A fost refăcută după vechile planuri şi bucăţile de piatră care au mai rămas după bombardament au fost plasate în ziduri, combinaţia fiind de piatră albă şi piatră neagră. Multe clădiri păstrează încă acea culoare tristă, cenuşie, dar în general fiecare loc, fiecare treaptă şi fiecare colţ verde poartă amprenta bunului gust şi a unei civilizaţii reale. Am intrat în curtea Palatului regilor saxoni unde am descoperit o oază de verde, fântâni arteziene, statui şi multă linişte. Am servit prânzul pe o stradă îngustă plină de verdeaţă unde toţi vorbeau limba engleză şi erau atat de binevoitori şi de răbdători.O ciorbă saxonă specifică şi mult confort într-un oraş unde totul este îngrijit iar perfecţiunea şi curăţenia par să fie priorităţi naţionale.
La întoarcere am oprit în Karlovy Vary, una dintre cele mai renumite staţiuni balneo – climaterice din Europa, perla staţiunilor din Cehia, celebră pentru izvoarele termale,. Am coborât în staţiune cu funicularul şi am vizitat centrul de tratament. Acolo am cumpărat câte un vas special din care se bea apa care ţâşneşte din pământ şi are temperatura de 78 de grade. Lumea stă pe nişte bănci într-o sală imensă şi se tratează. Este o staţiune de lux, ne-am dat seama după preţurile din vitrine. Toţi au cumpărat napolitanele specifice şi băutura făcută din 7 plante, Becherovka.
Sâmbătă am ajuns în Viena. Am fixat statuia Mariei Tereza ca punct de reper şi am plecat pe jos cu sau fără ghid. Soare, cald, lume multă. Bulevardul Ring, aflat în inima oraşului, în lungime de 4 kilometri, Catedrala Sfântul Ştefan, observatorul Urania erau pe lista de obiective. Magazine de lux, clădiri vechi şi impunătoare, clădirea Parlamentului în stil grecesc şi bineînţeles plimbarea cu caleaşca. Explicaţiile oferite de vizitiu în limba engleză ne-au făcut să înţelegem şi mai bine locul, istoria şi arhitectura. Am intrat în Palatul Hofburg sau Palatul imperial, reşedinţa familiei imperiale de Habsburg timp de 600 de ani. Acolo se pot vizita Muzeul de argintărie, Muzeul Sisi unde se află şi apartamentele imperiale ale familiei Habsburg. Vizita la Prater, parcul de distracţii, a oferit o plimbare în roata uriaşă Ferris, înaltă de 65 de metri şi a testat curajul elevilor care au încercat toate ofertele din parc. Atestat documentar pentru prima dată în 1403, parcul este un loc viu şi antrenant cu tentaţii şi atracţii, 250 la număr, pentru toate vârstele. Oraş al muzicii, al culturii, al valsului şi al regalităţii, Viena a rămas pentru noi nu ultimul oraş vizitat ci unul dintre cele mai frumoase şi mai îngrijite.
Sâmbătă seara am petrecut ultima noapte în Ungaria, la marginea Budapestei, într-un hotel comfortabil, cochet şi liniştit, Lucky. Nume interesant şi simbolic pentru cei care au fost o săptămână în mijlocul civilizaţiei, înconjuraţi de gotic, baroc şi Art Nouveau, pe un traseu complex şi generos, pe autostrăzi şi prin tuneluri greu de uitat, un grup care chiar a ştiut să se bucure de fiecare descoperire şi de fiecare moment. La 7 dimineaţa am plecat spre ţară unde am ajuns noaptea în jur de ora 1.
O privire înapoi şi un gând legat de tot ce am văzut şi am descoperit în această excursie: dacă ştii să cauţi şi dacă vrei să ştii, poţi deveni mai conştient de ce există în jurul tău, poţi să te încarci de cultură şi de civilizaţie dar în acelaşi timp poţi să descoperi oameni şi mentalităţi din care ai ocazia să înveţi enorm.

Prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa
Prof. Mihorianu Adriana Alina

.

Miercuri dimineaţă am plecat spre Praga şi am oprit în Bratislava. Străduţe înguste, totul rămas încremenit în timp dar foarte bine conservat. Am vizitat unul dintre numeroasele castele ale Slovaciei, ţară pentru care turismul chiar reprezintă o prioritate. Am oprit în Piaţa Centrală la o terasă şi am băut, pe un soare fierbinte, prima bere în afara ţării. Acolo a existat şi un moment în care chiar am simţit că a fi român nu e întotdeauna o mândrie. O cerşetoare cu doi copii, la fel de negri şi de murdari ca şi ea, s-a dovedit a fi româncă. A folosit limba română ca să ceară ceva, dar am stiut înainte să deschidă gura că e de-a noastră. Imediat au venit doi poliţişti care i-au cerut documentele şi au luat-o la întrebări, moment în care am respirat uşuraţi. Penibil, oricum, să întâlneşti departe de casă elemente clare de incultură şi de proastă reclamă care nu fac cinste ţării tale. În Slovacia am intenţionat să vizităm şi Peştera Punkva, la care am ajuns destul de greu, după un drum prin pădure. Citisem că poate fi vizitată cu barca cu motor pe râul subteran care o traversează. Am ajuns prea târziu, programul era până la 17, dar ne-a prins bine drumul prin pădure.

Joi am vizitat pe jos Centrul Vechi, Castelul din Praga, Mănăstirea Loretta din secolul XVII unde se află şi parte din tezaur, Podul Carol, Turnul cu ceas din secolul XV. Impresionant a fost că la ora 2 după amiază o mulţime de oameni s-a adunat sub turn şi a aşteptat ca Isus urmat de cei 12 apostoli să iasă să indice ora exactă. Imaginea oraşului, şi a Pieţei văzută din turn e copleşitoare. Am urcat cu un ascensor de sticlă împreună cu foarte mulţi asiatici pe care i-am găsit pretutindeni şi care demonstrează clar că Europa are foarte multe de oferit. Schimbarea Gărzii la Castelul Praga, fostă reşedinţă a regilor şi actuală reşedinţă a preşedintelui statului, Vaclav Klaus, a fost un moment special de care ne-am bucurat în mijlocul unei mulţimi imense care urmărea ritualul.
Ghidul pe care l-am avut a fost impresionant. Plecat de 40 de ani din România, dar legat sufleteşte de ţara de origine şi de monarhia românească, acesta ne-a purtat prin Cehia, prin Germania şi chiar prin România trecută şi contemporană, datorită informaţiilor complete şi a detaliilor pe care le deţine. Ani, evenimente, conflicte, politică, personalităţi, modern şi vechi, totul ni s-a oferit din plin. Am remarcat pregătirea unui ghid internaţional, plăcerea cu care a însoţit grupul şi dorinţa de a ne face să ne simţim bine. Pentru cineva interesat de ceea ce vede, ghidul înseamnă foarte mult într-o ţară străină. După amiază am vizitat Grădina Zoologică, amenajată foarte frumos, pe o suprafaţă enormă, cu animalele lăsate să trăiască în habitatul lor. A fost o plimbare adevărată, relaxantă şi ne-a oferit şansa să descoperim noi specii. Jungla Indoneziană, Planeta maimuţelor sunt doar câteva dintre atracţiile uneia dintre cele mai mari grădini zoologice din Europa. Seara am petrecut-o la un club; am trăit şi această experienţă.

Vineri am plecat spre Germania. Dresda ne-a fost prezentat ca un oraş care s-a refăcut aproape complet după bombardamentele din al doilea Război Mondial, un oraş cu oameni modeşti şi calzi, traversat de râul Elba. Aşa l-am perceput şi noi. Catedrala Lutherană, care păstrează încă urmele suferinţelor trecutului, a fost un loc impresionant, mai ales prin prezentarea făcută acesteia. A fost refăcută după vechile planuri şi bucăţile de piatră care au mai rămas după bombardament au fost plasate în ziduri, combinaţia fiind de piatră albă şi piatră neagră. Multe clădiri păstrează încă acea culoare tristă, cenuşie, dar în general fiecare loc, fiecare treaptă şi fiecare colţ verde poartă amprenta bunului gust şi a unei civilizaţii reale. Am intrat în curtea Palatului regilor saxoni unde am descoperit o oază de verde, fântâni arteziene, statui şi multă linişte. Am servit prânzul pe o stradă îngustă plină de verdeaţă unde toţi vorbeau limba engleză şi erau atat de binevoitori şi de răbdători.O ciorbă saxonă specifică şi mult confort într-un oraş unde totul este îngrijit iar perfecţiunea şi curăţenia par să fie priorităţi naţionale.
La întoarcere am oprit în Karlovy Vary, una dintre cele mai renumite staţiuni balneo – climaterice din Europa, perla staţiunilor din Cehia, celebră pentru izvoarele termale,. Am coborât în staţiune cu funicularul şi am vizitat centrul de tratament. Acolo am cumpărat câte un vas special din care se bea apa care ţâşneşte din pământ şi are temperatura de 78 de grade. Lumea stă pe nişte bănci într-o sală imensă şi se tratează. Este o staţiune de lux, ne-am dat seama după preţurile din vitrine. Toţi au cumpărat napolitanele specifice şi băutura făcută din 7 plante, Becherovka.
Sâmbătă am ajuns în Viena. Am fixat statuia Mariei Tereza ca punct de reper şi am plecat pe jos cu sau fără ghid. Soare, cald, lume multă. Bulevardul Ring, aflat în inima oraşului, în lungime de 4 kilometri, Catedrala Sfântul Ştefan, observatorul Urania erau pe lista de obiective. Magazine de lux, clădiri vechi şi impunătoare, clădirea Parlamentului în stil grecesc şi bineînţeles plimbarea cu caleaşca. Explicaţiile oferite de vizitiu în limba engleză ne-au făcut să înţelegem şi mai bine locul, istoria şi arhitectura. Am intrat în Palatul Hofburg sau Palatul imperial, reşedinţa familiei imperiale de Habsburg timp de 600 de ani. Acolo se pot vizita Muzeul de argintărie, Muzeul Sisi unde se află şi apartamentele imperiale ale familiei Habsburg. Vizita la Prater, parcul de distracţii, a oferit o plimbare în roata uriaşă Ferris, înaltă de 65 de metri şi a testat curajul elevilor care au încercat toate ofertele din parc. Atestat documentar pentru prima dată în 1403, parcul este un loc viu şi antrenant cu tentaţii şi atracţii, 250 la număr, pentru toate vârstele. Oraş al muzicii, al culturii, al valsului şi al regalităţii, Viena a rămas pentru noi nu ultimul oraş vizitat ci unul dintre cele mai frumoase şi mai îngrijite.
Sâmbătă seara am petrecut ultima noapte în Ungaria, la marginea Budapestei, într-un hotel comfortabil, cochet şi liniştit, Lucky. Nume interesant şi simbolic pentru cei care au fost o săptămână în mijlocul civilizaţiei, înconjuraţi de gotic, baroc şi Art Nouveau, pe un traseu complex şi generos, pe autostrăzi şi prin tuneluri greu de uitat, un grup care chiar a ştiut să se bucure de fiecare descoperire şi de fiecare moment. La 7 dimineaţa am plecat spre ţară unde am ajuns noaptea în jur de ora 1.
O privire înapoi şi un gând legat de tot ce am văzut şi am descoperit în această excursie: dacă ştii să cauţi şi dacă vrei să ştii, poţi deveni mai conştient de ce există în jurul tău, poţi să te încarci de cultură şi de civilizaţie dar în acelaşi timp poţi să descoperi oameni şi mentalităţi din care ai ocazia să înveţi enorm.

Prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa
Prof. Mihorianu Adriana Alina

.

Elevii şi cadrele didactice de la Colegiul Alexandru cel Bun din Gura Humorului au răspuns din nou apelului lansat în vederea organizării Zilei Curăţeniei, pe data de 12 mai 2012. Elevii au învăţat din ediţiile anterioare că doar prin implicare pot contribui, iar activităţile în care sunt mereu prezenţi ca voluntari le-au format deja simţul civic şi un înalt nivel de răspundere.

Primăria din Gura Humorului a fost şi de această dată instituţia care a asigurat transportul şi a pus la dispoziţie saci şi mănuşi pentru elevii prezenţi. Este perioada tezelor, a concursurilor, a atestatelor lingvistice, o perioadă extrem de aglomerată pentru toţi cei care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ. Şi totuşi s-a găsit timp din nou pentru curăţenie. Un număr de 150 elevi au petrecut dimineaţa de sâmbăţă, 12 mai, până la ora 14, în mai multe locaţii repartizate de reprezentantul Primăriei, doamna Cecilia Bedrulea. Este vorba despre zona de la Podul Voroneţ în amonte, adică ceea ce este cunoscut sub denumirea de Cotul Buhii, zona de la Podul Voroneţ spre Piatra Pinului şi spaţiul verde al corpului B al Colegiului Alexandru cel Bun.

Soarele a ars destul de puternic şi a făcut ca deplasarea să fie dificilă, mai ales că traversarea râului Moldova pentru a curăţa parte din dreapta a albiei a fost posibilă doar prin traversarea podului de la Bucşoaia. S-au făcut kilometri dar nu s-a renunţat. Albia Moldovei strălucea de la distanţă datorită mormanelor de peturi aduse de apă sau de persoane iresponsabile, Am găsit şi gropi de gunoi, zone în care unii consideră că pot depozita haine, sticle, poese auto, mobilier, diverse obiecte ieşite din uz în gospodărie.

Poate că acei oameni, cei care se relaxează la iarbă verde pe malul apei sau cei care nu ştiu cât rău produc gunoaiele florei şi faunei existente aici, ar trebui invitaţi măcar o dată la o oră de curăţenie, la transportat sacii de gunoi la zonele de acces şi la eliminat sursele de poluare din zona râului Moldova. Inconştienţa costă şi costă pe fiecare dintre noi, prin aerul infectat pe care îl respirăm, prin apa murdară care afectează fântâni şi apa potabilă. Puţin probabil, deoarece în timp ce noi lucram din greu la o temperatură aproape imposibil de suportat, un personaj cu o căruţă a traversat Moldova şi a început să descarce gunoi pe malul apei, parcă vrând să ne facă în ciudă.

O zi în mai şi o zi în septembrie. Să fie suficient pentru a sta liniştiţi că e mai curat în jurul nostru? Nu e suficient dar e destul pentru cei din clasa a 9-a, a 10-a, a 11-a, care poate aşa, luând contact direct cu mizeria, învaţă că e mult mai uşor să evite să o producă.

 

Prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa

Prof. Mihorianu Adriana Alina

Colegiul Alexandru cel Bun, Gura Humorului

http://www.newsbucovina.ro/actualitate/43307/excursie-la-bruxelles-oferita-de-europarlamentarul-petru-luhan-unor-elevi-de-la-colegiul-alexandru-cel-bun-din-gura-humorului-afla-aici-in-ce-context (articol newsbucovina.ro)

Cautare in sait
Galeria foto
Calendar
mai 2012
Lu Ma Mi Jo Vi Du
« Apr   Noi »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031